To sentrale toppledere gir seg. Ellen Moen går av med pensjon

Fra før er det kjent at assisterende kommunedirektør Eva Rismo slutter i Nome kommune. I tillegg slutter helsesjef Ellen Moen (66) til sommeren. Det betyr store endringer i toppledelsen i løpet av året.

Ellen Moen blir pensjonist

Tor Espen Simonsen 

Eva Rismo er sjef for den store samfunnsutviklingsetaten, som inkluderer gamle teknisk etat og kulturetaten. Hun er også stedfortreder for Rune Engehult.


Rismo var en av søkerne til rådmannstillingen da Bjørn G. Andersen gikk av med pensjon i 2020, men nådde ikke opp. Før jul takket hun ja til jobben som kommunedirektør i Nore og Uvdal og levert sin oppsigelse i Nome.

- Eva er en utrolig dyktig medarbeider, som har gjort mye bra for Nome kommune. Det blir et stort tap når hun forsvinner, men jeg vil ønske henne lykke til med nye utfordringer, sa Rune Engehult til Kanalen før jul.

Ellen Moen har lang fartstid bak seg som sjef for helse- og omsorgsetaten, som spenner over alt fra Nome sjukeheim til hjemmetjenesten, legetjenesten og dagtilbudet for eldre.

Etterlater tomrom 
Moen har informert kommunen om at hun går av med pensjon i løpet av våren.

- Det blir veldig rart ettersom disse to har vært frontfigurer i Nome gjennom mange år, og jeg har stor respekt for jobben de har gjort, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret i en kommentar.

- Samtidig er det aldri farlig med litt endring heller, når situasjonen først er som den er, sier Lundefaret og legger til:  

- Eva blir kommunedirektør og jeg ønsker henne alt hell og lykke, mens Ellen har valgt å pensjonere seg. Begge vil etterlate seg et stort tomrom.


Innbyggerne skal ikke merke noe 
Nome kommune står midt i arbeidet med håndteringen av koronapandemien og utrullingen av vaksineprogrammet. I tillegg planlegger kommunen en kjempeinvestering når Nome sjukeheim skal utvides.
- Er du ikke redd for at vi mister kontinuiteten i dette arbeidet, Bjørg Tveito Lundefaret?

- Det er helt klart viktig saker, derfor er det også bra at Ellen Moen har sagt opp så tidlig at vi kan få til en overlapping. Vi har mange flinke folk i etaten, og selv om Ellen vil etterlate seg et tomrom, er jeg helt sikker på at det faglige blir godt ivaretatt. Innbyggerne skal ikke merke noe til dette.

Lyses ut
Kommunedirektør Rune Engehult innstiller på at de to toppstillingen lyses ut offentlig i løpet av vinteren. Saken kommer opp i administrasjonsutvalget i starten av februar. Også ordfører Lundefaret regner med at stillingene blir utlyst på vanlig måte.

Kommunedirektøren har som følge av de to oppsigelsene rådført seg med ledergruppa, de tillitsvalgte og noen berørte avdelingsledere om hvordan Nome kommune på best mulig måte kan være rigget for å løse oppgavene framover, heter det i saken som kommer opp i administrasjonsutvalget.

- På bakgrunn av denne prosessen har kommunedirektøren kommet fram til at dagens overordnede organisering av Nome kommune er hensiktsmessig. Kommunedirektøren kommer til å gjøre noen mindre justeringer knyttet til samfunnsutviklingsetaten, men hovedstrukturen vil bli videreført. Kommunedirektøren har besluttet at tittelen som assisterende kommunedirektør ikke videreføres. Rollen som kommunedirektørens stedfortreder vil bli tildelt når en ny ledergruppe er på plass.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok