Tidlig vårløsning skaper utfordringer for skognæringen

Den lange kuldeperioden i vinter er erstattet av vårtemperaturer og heftig snøsmelting. Nå må samfunnsetaten i Nome innføre restriksjoner på kommunale veier.

Thor Wraa i Cappelen skoger sier tidlig teleløsning skaper hodebry for skognæringa.

Tor Espen Simonsen

Det innføres telerestriksjoner fra fredag 26. februar, opplyser Per Varøy i etat for samfunnsutvikling.

Restriksjonene gjelder for kjøretøy med aksellast over seks tonn, men enkelte veier kan avvike fra dette kravet, heter det.

Disse unntakene gjelder
Nødvendig ferdsel med kjøretøy opp til åtte tonn er likevel tillatt. Dette gjelder renovasjon, rutebuss, fôr- og melkebil, bergingsbil, utrykningskjøretøy og maskiner til veivedlikehold.

Telerestriksjoner er gjerne ment å verne veiene fra skader i vårløsninga, men i år kommer altså dette vårtegnet i februar. Rekord er det likevel ikke. Så sent som under den milde vinteren i fjor ble samme type restriksjoner innført allerede 20. januar.

Utfordring for skognæringen
Hos Cappelen skoger skaper mildværet nå hodebry.

- Teleløsningen er en årlig bekymring som vi jobber mye med, men den mildværsperioden vi er inne i nå har kommet brått på. Vi hadde håpet at det skulle gå over til kaldere temperaturer igjen, sier skogsjef hos Cappelen, Thor Wraa.

Konsekvensen av langvarig mildvær kan bli at store veilager med tømmer blir liggende i skogen helt fram til mai/juni.

- Vi håper å få ut noe av dette, men frykter at mye må ligge. Utfordringen er at teleløsningen varer lenger enn før. Tidligere kunne vi planlegge med noen ukers teleløsning, mens det nå er snakk om måneder, sier Wraa.

Tidlig varme og dyp frost
I år er frykten at teleløsningen, og dermed også kjørerestriksjonene, vil vare ekstra lenge. Det skyldes en kombinasjon av at mildværet har satt inn tidlig, og at frosten satte seg dypt i bakken under kuldeperioden som startet i januar.

Nå håper Wraa at kalde netter i uka som kommer, kan lette noe på situasjonen. Væremeldingen fremover viser fortsatt flust med plussgrader om dagen, men frost gjennom nettene.

- Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har med Nome kommune, som legger godt til rette. Dersom vi får nattefrost fremover, vil vi forsøke å kjøre ut noe av tømmeret tidlig på morgenen, når det fortsatt er frost i bakken, sier Wraa.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok