Nome vedtar høyst sannsynlig munnbindpåbud i morgen

Onsdag skal de folkevalgte avgjøre om munnbind blir påbudt å bruke på offentlige steder. Etter det Kanalen erfarer er det bred politisk støtte for en slik regel i Nome.

De ansatte ved Coop i Lunde ønsker at det innføres påbud.

Tor Espen Simonsen

Da Grenland i realiteten ble stengt ned natt til lørdag, fikk Nome status som randsonekommune.

Det åpner for strenge nasjonale tiltak også her, og mange ventet at beredskapsledelsen ville be om innstramminger mandag morgen.

Men som kjent endte møtet kun med en sterk oppfordring om bruk av munnbind på butikker og andre steder der avstandsreglene ikke kan overholdes.

- Oppfordringen virker ikke
Kanalen har i dag snakket med flere butikkinnehavere som etterlyser et påbud. Deres erfaring er at mange ikke lytter til anmodningen.

Butikksjef på Coop Extra i Lunde, Cathrine Fjeldstad, sier til Kanalen at en lokal regel vil øke tryggheten for de ansatte. Ikke minst når påskeinnrykket av bobilturister treffer bygda om få dager.

Flere har også pekt på at en lokal regel er å foretrekke, dersom folk fra Grenland oppsøker åpne butikker i Nome.

På disse stedene blir det et krav
Nå ser det ut til at de folkevalgte spiller på lag med handelsnæringen, når formannskapet hastebehandler saken onsdag.

I tillegg ligger det an til at politikerne vedtar en forskrift om at sanitæranleggene ved bobilparkeringer og campingplasser stenges. Dette er samme type ordning som også gjaldt under nedstengningen i fjor vår.

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret bekrefter overfor Kanalen at formannskapet skal drøfte et lokalt munnbindpåbud, samt regler for sanitæranleggene ved campingplassene.

Hun sier også at Nome «høyst sannsynlig kommer til å vedta disse lokale forskriftene».

Det betyr at et munnbindpåbud trolig vil gjelde her:
** I butikker, i fellesarealene på kjøpesenter, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Må godkjennes av staten
Lokale smittevernregler av denne typen må vedtektsfestes av de folkevalgte, før det går til godkjenning hos statsforvalteren (fylkesmannen).

Nome ønsket også før jul å innføre munnbindpåbud, men fikk den gangen nei siden smittetrykket var så lavt.

I realiteten er smittetrykket enda lavere nå, men situasjonen er annerledes.

Her spiller Nomes status som randsonekommune inn, det samme gjør frykten for det muterte viruset. I tillegg kommer den økte mobiliteten i samfunnet som ventes i påskeferien.

Nye, nasjonale regler
Regjeringen la tirsdag kveld frem nye koronaregler for påsken (fra natt til torsdag 25. mars og frem til 12. april). Disse reglene er i stor grad identiske med tiltaksnivå 5C som har vært aktuelt å innføre i Nome etter nedstengningen i Grenland.

I de nye anbefalingene heter det dessuten at én-meteren utvides til «to-meteren».

Her er utdrag fra de nye regler som snart trer i kraft på nasjonalt plan:

- Treningssentre stenges, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.

- Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Arrangementer som ikke kan utsettes må begrenses slik:
- Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
- Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
- Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det vil fortsatt være lov med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Andre nasjonale anbefalinger: 
- Maks to gjester på besøk.
- Personer fra områder med høyt smittenivå, bør verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.
- De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
- Du bør begrense den sosiale kontakten mest mulig.
- Munnbind anbefales på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
- Bare benytte kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
- Alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene: Reiser til og fra arbeid, når det ikke er mulig med hjemmekontor. Reiser hjem til familien for studenter. Reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok