Må kutte 13 mill i 2020: - Nå blir det mer vei-bråk i Nome

Rådmannens budsjettforslag viser at Nome kommune må kutte nesten 13 millioner kroner neste år. Igjen foreslås privatisering av en rekke veier ute i grendene.

Det går fort i politikken: For få uker siden var det valgkamp og festtaler. I dag fikk de nyvalgte politikerne servert rådmannens budsjett, der det foreslås kutt på 13 millioner. Det betyr harde prioriteringer i ukene fremover


Tor Espen Simonsen

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis 

Det er nesten for en tradisjon å regne at rådmannen, eller kommunedirektøren som det nå heter, går inn for å overføre deler av det kommunale veinettet til oppsitterne.

Siste runde med vei-bråk i 2018, ble avsluttet med bred politisk enighet om å legge saken bort. Men nå er den på dagsorden igjen, grunnet en bunnskrapt kommunekasse.

EKSTRA: Se liste over veiene nederst i saken og sjekk om du er berørt.

Fjerner stillinger
Som leseren forstår, er vei bare én liten del av det store bildet. Selv med privatisering på dette området, gjenstår det fortsatt å redusere driften med over 11 millioner kroner.

Igjen må de tyngste etatene bære den største byrden:
**Innenfor skole og barnehage skal pengebruken ned med 3,7 millioner kroner. I hovedsak gjennom stillingskutt.

**Innenfor helse og omsorg skal det kuttes 2,4 millioner, og også her går det på stillinger løs. Mest omfattende er det for bofellesskapet Olastua, som kan miste 2,6 årsverk. Tiltakene foreslås for å gi handlingsrom til å øke grunnbemanningen på Nome Sjukeheim.

For barnevern, kirka og NAV er det snakk om mindre kutt, mens administrasjonen må ta sin skjerv ved å skjære ned 750 tusen kroner.

To «snubletråder»
At kommunedirektøren har lagt ut en «snubletråd» for politikerne når det gjelder privatisering er allerede nevnt. Valgvinner Senterpartiet slo seg på brystet i valgkampen og skrøt av at partiet hadde avverget privatisering tilbake i 2018. Men nå må den nyvalg varaordføreren, Anders Hjelseth (SP), ta kampen på nytt. Politikerne må finne penger til å opprettholde en rekke veistrekninger, samtidig som lovpålagte tjenester innen skole og helse går stillingsreduksjoner i møte.

- For å oppnå budsjettbalanse er økningen i grunnbemanningen på sjukeheimen ikke i tråd med behovene. Dette er beklagelig, da det er dokumentert gjennom KOSTRA-tall og avviksrapportering at det er nødvendig med en større økning av grunnbemanningen, skriver helsesjef Ellen Moen i sin redegjørelse.

En annen «snubletråd» gjelder barn og unge. Store deler av valgkampen handlet om de unges oppvekstvilkår, og hvilke tiltak som kan gjøres for å snu den negative utviklingen i Ungdata.

«Snublefella» ligger i at leder i Samfunnsutviklingsetaten, Eva Rismo, anbefaler både å legge ned Sluserock og å kutte i stillingen som ungdomsleder. Dermed vil det ikke være mulig for politikerne å finansiere det ene, ved å kutte det andre, slik SPs Eli Landsdal foreslo før valget

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis 

Skatt og mottak

I tillegg vet vi altså at det er betydelig usikkerhet rundt videre drift av Nome statlige mottak, som i verste fall kan få store, negative følger for drifta. Dessuten er det usikkerhet rundt eiendomsskatten. Administrasjonen vet ennå ikke hvor stort utslag de nye reglene får.

Mye tyder likevel på at det blir billigere å bo i Nome i 2020. Eiendomsskatten skal ned til 4,0 promille. Samtidig går kommunedirektøren inn for at vann- og avløpsavgiften holdes uendret. Andre gebyrer økes stort sett i takt med den generelle prisstigningen. 

Kommunale veier
Administrasjonen foreslår at 38 kilometer vei overlates til brukerne eller legges ned.

Bakgrunnen er ganske dramatisk. Nome kommune har 134 kilometer vei. Til sammenligning har Bø 87 og Sauherad 61 kilometer. Det er kort og godt ikke penger til å vedlikeholde alt på en tilfredsstillende måte. I enkeltår brukes 50 prosent av budsjettet til brøyting og strøing om vinteren, noe som etterlater begrensede ressurser til å tette etterslepet på annet vedlikehold.

Les også: Ulefos Jernværk nedbemanner 

Situasjonen er kommet så langt, mener administrasjonen, at politikerne har to valg: Enten bevilge mer penger, eller legge ned vei. Det første fremstår som en utfordring når pengebruken samlet skal ned med nærmere 13 millioner kroner.

Her er lista over veier som kan bli privatisert i Nome: 

 

Veinavn 

 Briskemyrvegen

Lengde (meter)

1 100

Innsparing (kr)

33 000

 
 

Harpåsvegen

330

9 900

 
 

Namløsvegen

1 100

33 000

 
 

Prestegårdsalleen

380

11 400

 
 

Sannesvegen (til Sannes brygge)

550

16 500

 
 

Hollavegen, Hollagård - rv36

630

18 900

 
 

Heglandsheia

3 300

99 000

 
 

Myhrevegen

1 550

46 500

 
 

Steingardsleia

90

2 700

 
 

Hauganevegen

395

11 850

 
 

Svenskerudvn

830

24 900

 
 

Tveitbryggevn

210

6 300

 
 

Kanada

50

1 500

 
 

Bjønnegrinda

100

3 000

 
 

Hellestadvegen

880

26 400

 
 

Prestegårdsalleen

200

11 400

 
 

Straumevegen

1 550

46 500

 
 

Apalnesvegen

485

14 550

 
 

Holteheia

2 400

72 000

 
 

Langelandvegen

650

19 500

 
 

Slåttavegen

560

16 800

 
 

Skoevegen

320

9 600

 
 

Vedlandvegen

800

24 000

 
 

Skigardskåsa

525

15 750

 
 

Børtevegen

595

17 850

 
 

Gåserudvegen

1 300

39 000

 
 

Pershaugvegen

955

28 650

 
 

Tuftedalen

225

6 750

 
 

Lonavegen

1 600

48 000

 
 

Vinsåsvegen

700

21 000

 
 

Grønsteinvegen

815

24 450

 
 

Omtvedtvegen

1 050

31 500

 
 

Vibetovegen

520

15 600

 
 

Østerholtvegen

1 300

39 000

 
 

Håtveitvegen

1 200

36 000

 
 

Suvdalvegen

1 700

51 000

 
 

Bjørndalsvegen

2 000

60 000

 
 

Rekanesvegen

1 700

51 000

 
 

Eidsbygdavegen

1 200

36 000

 
 

Lundtveitvegen

1 250

37 500

 
 

Borgjordet

790

23 700

 
 

Heisholtvegen

840

25 200

 


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok