Ulefos NV dropper vikar-byråer


HAR VUNNET FREM:
De ansatte ved Ulefos NV har vunnet frem med sitt krav om å redusere bruken av vikarbyråer ved den tradisjonsrike industribedriften.

Ulefos NV har gitt fast ansettelse til 11 arbeidere som til nå har vært innleid via vikarbyråer. Samtidig har bedriften sikret seg en femårig avtale i utlandet som gir full produksjon på to skift også i vinterhalvåret.

Tor Espen Simonsen

 - Vi erstatter de innleide vikarene med faste ansettelser og reduserer bruken av vikarbyråer, melder administrerende direktør i Cappelen Holding Egil Stokken.
 - Det innleide personalet vi har i dag benytter vi kun til å kompensere for sykefravær, sier Stokken. 
Ulefos NV har kjørt med to skift gjennom hele vinteren, i motsetning til hva som var tilfellet i fjor da bedriften måtte permittere ett skift og redusere produksjonsvolumet.

Vant fram
 - Klubben har alltid ment at innleie fra vikarbyråer er en uting, både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften, samtidig som det undergraver det norske velferdssamfunnet, sier tillitsvalgt ved Ulefos NV John Olav Johnsen. 
 - Vi har jobba med å få bort vikarbyråene over lang tid. Selv om vi har måttet ta dette skrittvis, er vi endelig blitt enig med ledelsen om bare å bruke innleid arbeidskraft når det er snakk om langtidssykemeldinger og permisjoner.

Ansvarsfølelse
- Det er sikkert et regnestykke hva som lønner seg mest for bedriften – å gi folk fast ansettelse eller å bruke vikarbyråer. Vårt syn har hele tiden vært at det beste er faste ansettelser, for å gi folk en trygg og forutsigbar arbeidshverdag og for at folk skal ha eierforhold og ansvarsfølelse overfor bedriften. Vi er fornøyd med at dette synet har vunnet frem, sier Johnsen.

Avtaler i utlandet
Ulefos NV, som i utgangspunktet regner Norden som sitt hjemmemarked, har nå sikret seg en avtale for leveranser av støpegods til Belgia. Det er primært denne avtalen som har bidratt til at bedriften har kunnet kjøre full produksjon over to skift i hele vinter.
 - Markedet i Europa er vanskelig, men vi har lykkes å få til en avtale i Europa som gjør det mulig å øke vårt produksjonsvolum. Avtalen i Europa er på fem år, sier Egil Stokken.

 

I papirutgaven denne uken: Fire sider om arbeidsliv:

  • Nomeindustrien styrker seg
  • Teglverket henter inn de permitterte
  • Bandak AS ansetter flere

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok