Vil bremse avgiftssjokket


Jan Thorsen (SP) er først ute med valgflesket idet han varsler bruk av kommunens overskudd for å subsidiere vann- og kloakkavgiftene.

 

Tor Espen Simonsen
-  Nødvendig for å unngå kraftig avgiftshopp, sier Thorsen.

Bakteppet
Nome står overfor investeringer i for 34, 2 millioner på vann- og avløpsområdet (VA) de neste fire årene på grunn av oppgraderinger av ledningsnett og renseanlegg. Samlet skal kommunen investere 80 millioner i denne perioden, det betyr at VA legger beslag på nærmere halvparten av de planlagete investeringene.
  - Det gode resultatet i fjor betyr at vi har et godt utgangspunkt, men vi kan ikke innlede en innkjøpsfest. Vi må styre med nøkternhet. Utfordringene i tiden fremmover vil knytte seg til vann- og avløp. Investeringene på 34.2 millioner må lånes opp og dette lånet skal i utgangspunktet finansiere via brukerbetaling. I praksis er dette selvkost, resonerer Thorsen.

Dyr kommune
  - Vi har allerede et høyt samlet avgiftsnivå i Nome kommune og bare for 2011 økte vi vann- og avløpsavgiften med henholdsvis fem og 11 prosent, eller 180 og 435 kroner. Likevel er det avgjørende at vi gjennomfører oppgraderingene. Konsekvensen av dette vil bli et alvorlig høyt avgiftsbilde i Nome. Derfor må vi subsidiere avgiftene ved å ta fra kapitalbeholdningen på ordnært budsjett, slår Thorsen fast.

Varsler bråk
Thorsen tror det blir politisk støy i kjølvannet av dagens subsidie-utspill som en følge av at utspillet også innevarsler begrensinger i drifts- og investeringsnivået fremmover.
  - Det blir nok en heftig prioriteringsdebatt i kjølvannet av dette. Men vi har skaffet oss et godt utgangspunkt i regnskapet for 2010. Dette handlingsrommet må vi holde på i tiden fremmover og ikke belaste fullt og helt, sier Thorsen.

Ikke konkret
Foreløpig har ikke Jan Thorsen konkrete holdepunkter for hvor stor avgiftsøkningen vil bli, eller hvor mye det kan bli nødvendig å subsidiere avgiftene med. Kanalen erfarer dessuten at Teknisk etat ikke har prioritert arbeidet med å fremskaffe disse talla.
Hvor går grensa for vann- og avløpsavgiftene før de blir ”for høye”, Thorsen?
  - Det er et godt spørsmål og det er vanskelig å si noe sikker om dette. Men vi må vurdere talla når disse kommer fra administrasjonen.
Det oppfattes som valgflesk dersom ikke subsidiene tallfestes: Hvor mye må til før det vil monne for husstandene?
  - Det er vanskelig å ha noe formening om et slikt tall på dette tidspunktet også. Vi må regne på dette, men vi skal ha tankegangen langt fremme, svarer Thorsen som legger til at han ser på det totale avgiftstrykket og holder det dermed åpent om han vil subsidiere avgiftene eller senke eiendomsskatten. 

Driftskutt
Hvilke investeringer vil du kutte for å bevare handlingsrommet og samtidig subsidiere de kommunale avgiftene?
  - At det skal handle om kutt i investeringer er ikke gitt. Det kan også handle om reduksjoner i driften eller at vi lar være å sette i gang nye driftstiltak.
Hva med oppgraderingene av Lunde helsesenter og Holla ungdomsskole, er dette noe som kan skyves på?
  - Nei, jeg håper ikke det. Målet er at vi kommer i gang med de to prosjektene tidlig i planperioden (2011-14 jour.). Mange i Ulefoss-delen har vært tålmodige når det gjelder ungdomsskolen og vi har sagt at vi skal gjøre noe der. Samtidig er det mange som ønsker at det settes i gang nye driftstiltak og det er først og fremst her vi må holde igjen.  

Kan du avvise helt at dette utspillet får konsekvenser for de to prosjektene?
- Ja, jeg vil ikke rokke ved dette. Men noe annet kan måtte vente, og da tenker jeg først og fremst på andre driftstiltak.

* I dagens papirutgave har det kommet inn en feil i saken om de kommunale avgiftene i midtfylket.
Sauherad er oppført med et gjennomsnittlig avgiftsnivå (vann, avløp, renovasjon) på 20 393 kroner. Det korrekte tallet skal selvsagt være 10 393 kroner.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok