Vrangfoss som dumping-plass

nsker-dugnad---Vrangfoss-041
BISMAK:
Mens Vrangfossanlegget er rustet opp for millioner er skjemmende skrot det første tilreisende møter.

Flere steder langs Vrangfossveien i Nome er benyttet som dumpingplass for søppel og skrot, lett synlig for besøkende til hjertet av Telemarkskanalen.

Britt Eriksen

Hauger med rustent skrapjern, oljefat og sekkevis med støpesand er bare en liten del av utvalget.

Trist
Seniorrådgiver for Telemarkskanalen, Per Espeli, er oppgitt over at det ser ut slik det gjør, men ønsker å oppfordre positivt til en dugnad i jubileumsåret for Telemarkskanalen.

   - Det er investert over fem millioner kroner i offentlige midler på Vrangfoss, hvor riktignok mye er gjort under vann, men det er utført en kjempejobb fra alle som har vært med for å oppgradere anlegget. Da er det trist at adkomsten til det mange ser som det aller flotteste anlegget langs Telemarkskanalen skal se slik ut. Og det er trist for alle de som ønsker å bruke stier og terreng langs Telemarkskanalen til turopplevelser, sier Espeli.

Kontrast til Lunde
Han har en direkte oppfordring til de som har ansvaret for områdene langs veien om å foreta en skikkelig opprydding, og en anmodning til kommunen om å ta de nødvendige grep for at dette blir gjort.

   -Veien ned mot Vrangfoss står i sterk kontrast til hvordan det ser ut ved Lunde sluser hvor det virkelig er flott, og ser ut slik det bør gjøre, mener Espeli.

nsker-dugnad---Vrangfoss-044Det offentlige satser
Fylkeskommunen holder for tiden på med en reguleringsplan for Vrangfossområdet, hvor det blant annet planlegges et nytt servicebygg, samt oppstillingsplasser for busser og utbedring av de trafikale forholdene.

   -Med andre ord er dette et område som det offentlige satser mye på, og som folk virkelig begynner å få øynene opp for. Da bør man i det minste kunne vente at private rydder opp søppel og skrot, er meldingen fra seniorrådgiver Per Espeli.

Vegvesenet tar grep
Området hvor størsteparten av forsøplingen befinner seg er på Statens vegvesens grunn. Kanalen tok derfor kontakt med byggeleder Jostein Erikserød i Statens vegvesen avdeling Telemark, som uttaler at han ikke var klar over søppelfyllingen ved Vrangfoss.

   -Alt som er på vårt område skal vi ta tak i, er den umiddelbare tilbakemeldingen fra han. Han kunne etter kort tid bekrefte at Statens vegvesen ikke sto bak forsøplingen, men at de likevel ville ta tak i problemet.

Vil ta kontakt
Miljøkonsulent i Nome kommune, Morten Rask Arnesen, opplyser at han allerede har befart området og har grunneiernes navn på blokka som han med det første vil kontakte.

   -Vi har verktøy i Forurensningsloven til å gjøre noe med dette, men vil først og fremst gi folk en sjanse til å rydde opp, sier han.

 

nsker-dugnad---Vrangfoss-031

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok