Branntekniske mangler i fleng

Gvarv-skole-012911
PÅPAKNING:
Gvarv skole/ Sauherad ungdomsskole har nok en gang fått påpakning for feil og mangler ved brannverntiltak, så vel fysiske som det planmessige.


I en ny rapport – denne gangen fra Midt-Telemark Brann og redningstjeneste, avdekkes en lang rekke branntekniske feil og mangler ved Gvarv skole/ Sauherad ungdomsskole.
Britt Eriksen
Feil og mangler ved rømningsvei, manglende målsetting for brannvernarbeid, mangelfull risikoanalyse, prosedyrer og instrukser, manglende beredskapsplan, manglende branntekniske tegninger, manglende dokumentasjon av egenkontroll, manglende serviceavtaler, manglende oppfølging av avvik, mangelfull opplæring av ansatte og elever, mangler ved brannverntiltak som ledelys, samt feil på brannalarmsystem og defekte brannslanger.
Dette er i korte trekk avvikspunktene i tilsynsrapporten fra Midt-Telemark Brann og Redningstjeneste, datert 14. september 2011.
Alvorlig karakter
Det trekkes fram som spesielt alvorlig at noen av rømningsdørene var låst under tilsynet, samt at det var feil på ledelys som skal vise vei ut ved en eventuell brann, at det var feil på brannvarslingssystemet og at brannslangene er defekte.
Prioritetsliste
Videre påpeker rapporten at Gvarv skole har generelt et sterkt behov for en total gjennomgang av brannteknisk bygningsutførelse og alle tekniske brannverntiltak. Skolen anbefales å ta en vurdering av dagens tilstand satt opp imot forskriftsmessige krav og sikkerhetsmessige behov med hensyn til brannsikkerhet. Deretter å utarbeide en prioritetsliste for utbedringer, og at det benyttes ekstern hjelp til dette arbeidet.
Liten forståelse
I et siste punkt heter det: ”Representant for eier (brannvernkoordinator) viste svært liten forståelse for brannvernarbeidet under tilsynet. Holdninger av denne typen vanskeliggjør brannarbeidet, både for brannvernleder og tilsynsrepresentanter.
Frist for framdriftsplan
Skolen har fått frist fram til 25. oktober med å legge fram en skriftlig fremdriftsplan med opplysninger om hvordan, og når, påpekte avvik vil bli ubedret.
Ikke prioritert
Rektor ved Gvarv skole, Anne Karin Fosstveit, opplyser til Kanalen at skolen nå har gjort sitt i forhold til å utarbeide instrukser, mens kommunen har påstartet arbeidet med å utforme en fremdriftsplan for utbedring av de fysiske brannverntiltakene.
Manglene har vært kjent over lang tid, hvorfor har ikke dette blitt gjort tidligere?
-Når det gjelder de fysiske tiltakene så har det handlet om økonomi. Kommunen har rett og slett ikke prioritert dette høyt nok.
Har dere purret på dette?
   -Ikke akkurat det, men gjennom årlig HMS-innberetning har utvalget fått informasjon.
Hva sier du til måten branntilsynet ble møtt på?
   -Det kjenner jeg ikke til. Det var representant fra teknisk etat som var til stede.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok