Pressemelding

Det er mange som ytrer seg og mener noe etter at det ble offentlig kjent at vår eier gjennom åtte år, Varden AS, nå ønsker å selge lokalavisa Kanalen. For Kanalen er det viktig å avdramatisere og nyansere situasjonen.

Kanalen skal fortsatt ha ukentlige utgivelser, og det er ikke gitt signaler i retning av nedbemanning, snarere tvert om er målsettingen fra de aktuelle kjøperne, videreutvikling og styrking.

Vi som til daglig jobber i avisa har kjent til beslutningen om salg siden den ble fattet i Vardens styre tidligere i høst. Vi har også kjent til at det har vært lokale interessenter, som for et halvt års tid siden tok initiativ overfor Varden, til å kjøpe avisa. Det har derfor vært en åpen dialog hele veien, mellom Varden og de ansatte i Kanalen. Varden har vært tydelige på at de ønsker fortsatt eksistens for avisa, og ulike former for eierskap har vært diskutert underveis i prosessen.

Det helt sentrale for oss har vært to ting: At lokalsamfunnet fortsatt skal ha ei lokal avis, og at arbeidsplassene beholdes. Med den løsningen som nå er skissert, mener vi begge punktene oppfylles.
Samtidig har de ansatte gjennomgående opplevd Vardens håndtering av saken som ryddig og uproblematisk. I dette ligger det også at de ansatte ikke på noe tidspunkt har betvilt Kanalens fremtid som lokalavis i Nome og Sauherad.

Varden har gjennom sitt eierskap opptrådt som en profesjonell aviseier. Det vil si at redaksjonen på Ulefoss har vært sikret fullverdig uavhengighet og frihet i det faglige arbeidet med å lage avis. For de ansatte i Kanalen er det derfor helt avgjørende at den frie stillingen videreføres i en ny organisasjonsmodell. Ei lokalavis er avhengig av troverdighet og integritet i de lokalsamfunna den dekker.

De ansatte er bevisst de dilemmaer som kan oppstå som en følge av at varaordfører i Nome kommune, Hans Jørgensen, er blant de aktuelle kjøperne. Avisa har imidlertid full tillit til at den fremtidige organisasjonsmodellen vil knesette offentlige og krystallklare retningslinjer som gjør at Kanalen fortsatt fremstår som ei uavhengig avis både når det gjelder politikk og øvrige interessefelt. Hans Jørgensen skal ikke sitte i avisas styre og han vil ikke ta del i avisas daglige drift, verken på faglig eller administrativt nivå.

Vi vurderer det som positivt at avisa igjen kan bli eid av lokale krefter, som i tillegg kan bidra til en styrking på flere områder. Det er ingen tvil om at Kanalen fortsatt har utfordringer på den økonomiske siden. I 2010 forverret resultatet seg før skatt, fra et marginalt underskudd i 2009 på 25.000 kroner, til et underskudd på 152.000 kroner. I tillegg har antallet abonnenter gått ned de siste åra.

Etter flere omlegginger av avisa som leseprodukt har Kanalen greid å stoppe frafallet av abonnenter i 2011, og vi ser på nytt at lesermassen vokser. Særlig det siste halvåret har vi opplevd en stigning i interessen for avisa gjennom økt løssalg, noe vi tar som en umiddelbar bekreftelse på at produktets kvalitet er hevet og lagt om i riktig retning. Samtidig har antallet faste abonnenter begynt å krype riktig vei.

Dette inspirerer til å lage en enda bedre avis i fremtiden. Vi vil derfor også rette en takk til våre lesere!

 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok