Nominer din kandidat nå

KANAA1-0712-1-003-T--
For tredje gang skal det kåres en vinner av folkeprisen Slusesliter’n. Det betyr at vi nå går ut og ber innbyggerne i Nome om å komme med forslag på gode kandidater for 2011.

Britt Eriksen

Følg Kanalen på www.facebook.com/dinlokalavis 

Det er personer, foreninger eller lag, med stort engasjement og dugnadsvilje vi er ute etter, altså de som vi alle kjenner som ildsjeler.

Heder og ære
Prisen, som er et initiativ av Vidar Høglid, består av 10 000 kroner som gis av Holla og Lunde sparebank, samt en flott ”Slusesliter’ i støpejern, gitt av Ulefos NV, og diplom fra lokalavisa Kanalen. Logo er designet av Ole Kåre Roland. Avisa
bidrar også med heder og ære til vinneren, og selvsagt presentasjon av kandidatene før det. Slusesliter’n har tidligere blitt tildelt løypemannskapet på Ulefoss ved Arvid Slåtta (2009) og Kåre Langeland (2010).
Frist
Vi har satt fristen for å komme med forslag på kandidater til den 15. desember, så derfor er det om å gjøre at folk nå er raskt ute. Juryen vil ut ifra innkomne forslag, velge ut de seks beste kandidatene, som blir presentert i avisa før jul, den 21. desember. I januar starter stemmegivningen, så her er det bare å følge med! Du kan levere forslag ved å trykke her

Kriterier for Slusesliter’n:
Prisen deles ut til enkeltperson, lag, forening, organisasjon eller gruppe som har bidratt til at Nome har blitt et bedre sted å
bo. Det skal være en uegennyttig gratisinnsats som har betydd noe positivt for andre og miljøet rundt seg. Prisvinneren har et engasjement, idealisme og interesse for en sak ut over det som kan forventes.
Juryen består av: Vidar Høgli,
Anne-Marie Røland (Holla og
Lunde Sparebank) og Britt Erik-
sen (Kanalen)

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok