Flertallets forslag er klart

AP, Høyre, Venstre, KrF og SV sitt forslag til endringer av rådmannens budsjettopplegg ble forelagt kommunestyret nå klokken 13.50. 

Tor Espen Simonsen

Det endelig budsjettet for 2012 blir vedtatt i løpet av torsdag kveld. Kanalen kommer tilbake med hovedtrekkene i vedtaket når dette foreligger. 

I forslaget går flertallsposisjonen inn for oppstart av byggetrinn 1. ved Holla ungdomsskole med 20 millioner kroner i 2014. 

Gjennom et verbalforslag bes også administrasjonen å vurdere flere alternativer for fremtidig helsesenter i Lunde. Partiene forutsetter oppstart av opprusting/nybygg for helsesenteret i 2013.

Et av alternativene rådmannen skal se på er eventuell riving av en del av helsesenterert i Lunde (barnehagen) og ombygging av resten av huset.  

Partiene sier også at det bør vurderes om helsestasjonen i Lunde kan samlokaliseres med helsestasjonen på Ulefoss (OBS: helsestasjonen er en del av dagens helsesenter). Et annet alternativ er salg av dagens lokasjon og nybygg for helsesenteret. 

Flertallsposisjonen flytter på 1.7 millioner i 2012 budjsettet. Forslaget legger opp til at eiendomsskatten beholdes på dagens nivå. 

Opposisjonen finner mer penger 

Til sammenlingning foreslår opposisjonspartiene FrP og SP å flytte på 3.2 millioner kroner. Partiene henter i motseting til flertallet inn igjen noen av stillingskuttene som er foreslått i rådmannen opplegg. SP og FrP reduserer kuttene i skole- og barnehagesektoren med 0.81 millioner og kuttene i helse med samme sum. 

Som tidligere omtalt i Kanalen foreslår SP og FrP byggestart for Holla ungdomsskole i 2013. Partiene setter ikke av midler til opprusting av Lunde helsesenter. 

Kanalen kommer tilbake med mer. 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok