Felles lensmannskontor i Midt-Telemark?


Torsdag kveld tar lokalpolitikerne stilling til om Nome lensmannskontor skal legges ned og flyttes til et fellesanlegg for Midt-Telemark på Storkåsa i Sauherad.


Tor Espen Simonsen

Lensmannskontorene i Bø og Sauherad er allerede fusjonert, og ligger i dag i førstnevnte kommune. Her er imidlertid de fysiske lokalene lite egnet, ifølge etaten selv. Både ledere og menige lensmannsbetjenter i Midt-Telemark, ønsker derfor å samles i et nybygg på Brenna (Storkåsa).

Mindre sårbarhet
Det pekes også på at grepet vil gi store politifaglige fordeler og frigjøre tid og ressurser til kjerneoppgavene.

Den 19. februar i år refererte Kanalen fra et møte mellom politikerne i Nome og lensmannsetaten, hvor de to lokale politifolkene, Tommy Lunde og Henriette S. Evensen, deltok. Begge var krystallklare i sin støtte til forslaget om samlokalisering, og la avgjørende vekt på at grepet gir bedre ressursutnytting og redusert sårbarhet for etaten.

Proaktivt
Samtidig er Midt-Telemark-forslaget lansert som en «proaktiv» plan. Regionlensmann i de øvre delene av fylket, Torodd Aase, mener man på denne måten kan komme de store strukturendringene i politireformen i forkjøpet. Gjør man ikke noe i dag, kan både Bø og Nome miste sine politistasjoner i fremtiden, har han uttalt ved gjentatte anledninger.

Beliggenhet
Politiet fremstår urokkelige i spørsmålet om beliggenhet, og viser til at det er gjort statistiske og strategiske analyser som viser at Brenna-området er den optimale plasseringen av en fellesenhet for Midtfylket. Det avvises at Ulefoss eller Lunde kan være et alternativ i denne saken.

Går for ett kontor
Rådmannen i Nome er også med på notene og innstiller på følgende måte:
- Nome kommune støtter initiativet fra de lokale driftsenhetene Bø- og Sauherad lensmannskontor og Nome lensmannskontor om å slå seg sammen til Midt-Telemark lensmannskontor med samlokalisering i nytt bygg på strekningen Gvarv-Bø.

Utsatt
Da spørsmålet var til behandling i formannskapet nylig, ble saken utsatt, som følge av at partigruppene ikke hadde fått diskutert saken grundig. Formannskapet skal derfor møtes tidlig i ettermiddag for et nytt møte, før kveldens kommunestyre trer sammen.

Etter det Kanalen erfarer ligger det an til at politikerne slutter seg til planen om å fusjonere politikreftene i Midt-Telemark, og altså avvikle Nome lensmannskontor. 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok