Omfattende kuttliste fra rådmannen

Rådmannen i Nome la i dag frem en omfattende kuttliste for å dekke inn 8,0 millioner kroner som mangler etter underskuddet 2014. Et av forslagene er midlertidig stenging av Helgen Barnehage i ett år.

Tor Espen Simonsen

Les også: Blir du lettere forvirret når millionsummer flyr i lufta i de politiske debattene? Her er en liste over ni «millionsummer» som har preget lokalpolitikken i Nome de siste månedene.

Eventuelle kutt skal vedtas i juni i forbindelse med den såkalte Plan og økonomimelding 1.

Rådmannen ba derfor politikerne om råd og signaler i et formannskapsmøte i ettermiddag.

Kuttlista var ikke kjent på forhånd og ble lagt frem direkte i møtet. Innholdet kom overraskende på de tilstedeværende.

Stenge barnehage
Innenfor skole- og barnehageområdet skisseres sparegrep i størrelsesorden 2,3 millioner kroner. Blant annet foreslås disse tiltakene:
** SFO-gebyret økes med 10 prosent fra 1. august
** Redusert barnehageopptak (kun opptak av de med lovlig rett på plass utover dette)
** Redusere med ytterligere én stilling i barnehagesektoren.
** Midlertidig stenging Helgen barnehage fra 1. august 2015 til 1. august 2016.

Full forvirring
Begrunnelsen som gis for det siste punktet er at barnetallet i Holla-delen av kommunen er fallende, og at det ligger an til mange ledige barnehageplasser i 2015/16.

I denne perioden er det kun grunnlag for én avdeling i Helgen, og disse barna kan ifølge skoleetaten fordeles på Herregårdshavna og Fagerli.

Dersom administrasjonen skal klare å gjennomføre en midlertidig stenging av barnehagen, må planleggingsarbeidet starte allerede nå.

Rådmannen var derfor avhengig av klare signaler fra politikerne for å gå videre med arbeidet.

Det fikk han imidlertid ikke, og det hersket full forvirring rundt det kontroversielle punktet etter at møtet var hevet.

Heller ikke Kanalen oppfattet at det ble uttalt tydelige politiske signaler i den ene eller andre retning fra formannskapets side. APs Trond Gunnar Skippervold-Hansen var den eneste som uttrykkelig frarådet rådmannens forslag.

Legger bort forslaget
Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret og varaordfører Hans Jørgensen opplyser likevel til Kanalen at de ikke ønsker at det jobbes videre med midlertidig lukking av Helgen barnehage. Også skole- og barnehagesjef Johan Søfteland bekreftet senere at forslaget om Helgen barnehage blir lagt i skuffen.

Dermed ser det ut til at tilbudet i Helgen er berget.

Forslaget vil heller ikke bli gjentatt i juni, siden planleggingstiden frem til neste barnehageår da er for knapp.

Andre kutt
Også innenfor helse- og pleie foreslås dramatiske nedskjæringer.

Blant annet jobbes det med å halvere hjemmetjenestens nattevaktordning til ett årsverk på Ulefoss. I Lunde kan hjemmetjenesten miste én helgestilling.

Politikerne sa klart nei til å røre dagtilbudet for yngre brukere (18-67 år) med spesielle behov. Det samme med kutt i familieveilederstillingen. Heller ikke her ønsket politikerne kutt.

Politikerne åpnet samtidig for et relativt stort kutt i kirka.

Trolig får kirkelig fellesråd redusert sine overføringer i år med 500 tusen kroner. Begrunnelsen er at kirka gikk med 650 tusen kroner i overskudd i 2014, og har rundt 1,6 millioner kroner på bok.

Kuttlista for 2015 ser slik ut fordelt på ansvarsområder i kommunen:
Administrasjon og lokaldemokrati: 1,2 mill.
Skole- og barnehage: 2,3 mil.
Helse- og omsorg: 3,5 mill.
Bibliotek: 44 tusen
Kultur- og næring: 200 tusen
Teknisk sektor: 653 tusen

Les mer og få reaksjoner i neste ukes Kanalen.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok