OBS: Feil innlegg på trykkEt leserinnlegg fra Lunde Arbeiderlag og dets leder Toralf Orekåsa, har i dagens papiravis blitt forvekslet med en annen tekst. Kanalen beklager på det sterkeste og understreker at arbeiderlaget ikke har uttalt seg om Sparebankstiftelsen, selv om det kan se slik ut i avisa. Nedenfor kan du lese lagets originaltekst, som er et innspill i den pågående debatten om kommunereformen. - red.
 

Leserinnlegg:  
Nome kommune og kommunereformen


Sentrale styremakter ønsker / pålegger «kommune-Norge» en sammenslåing av mindre kommuner til mer robuste og større enheter.

Lunde Arbeiderlag ønsker i utgangspunktet ingen endring av kommunegrenser, men om vi blir tvungne inn i en slik situasjon vil en sammenslåing av de tre midt-telemark-kommunene Bø, Nome og Sauherad være det mest ønskelige alternativet i en slik grenserevisjonsprosess i kommune-Telemark.

Dette er den foreløpige holdninga til Lunde Arbeiderlag, ut fra det kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig midt i mai 2015. Laget støtter en moderat økning av kommunestørrelsen, der Midt-Telemarks befolkningsgrunnlag om noen år vil nærme seg 20 000 innbyggere. Dette kan være et godt kompromiss mellom mulighet for demokratisk medvirkning og mulighet for økt profesjonalitet i store deler av den kommunale tjenesteytinga. Utredninger som så langt er lagt fram, synes i stor grad å støtte opp om dette.

Lunde Arbeiderlag vil følge debatten og eventuelle nye opplysninger nøye, og drøfte de ulike alternativa fortløpende med medlemmene før endelig anbefaling til slutt blir gitt Nome Arbeiderparti.


Lunde Arbeiderlag

Toralf Orekåsa (styreleder)

 

 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok