Brekkasvingene løses uten bompenger


BREKKA: Denne svingen får avløsning - uten bom (Foto: Google street view)

Regj
eringen foreslår å fullfinansiere prosjektet Skjelbred-Skyggestein på riksveg 36, uten bruk av bompenger. 

Tor Espen Simonsen

Det ble klart i forbindelse med regjeringens fremlegg av Bypakke Grenland i dag.  

Brekkasvingene har vært ansett som den største næringspolitiske utfordringen i Nome gjennom flere tiår.

Ekstra millioner
Den nye veistrekningen på 4,5 kilometer, som vil avløse flaskehalsene ved Brekkasvingene og deler av Fjærekilen, har en kostnadsramme på over 500 millioner kroner.

Halvparten er allerede satt av fra statens side. Disse midlene følger veiprosjektet videre, selv om dette nå tas ut av bypakka. I tillegg har Bård Hoksrud og samferdselsdepartementet hoste opp ytterligere 300 millioner for å få ny vei på plass uten bom.

Holdt Kanalen-lovnad
Spørsmålet om Brekkasvingenes plass i bypakka har vært oppe til debatt flere ganger det siste året.

I september i fjor luftet Hoksrud for første gang å ta Brekka-delen ut av pakka. Det skapte reaksjoner. Overfor Kanalen uttalte han likevel at Skyggestein-Skjelbredstrand ikke skulle bli skjøvet lenger bak i køen.

- Dette er et prosjekt som egentlig ikke hører hjemme i en bypakke. I tillegg er trafikkgrunnlaget så lite at det er vanskelig å se for seg en egen bompengeløsning. Derfor ønsker vi å se på mulighetene for en finansiering av de resterende 250 millionene med statlige midler, sa Hoksrud den gangen.

I dag viser statssekretæren at han holder ord.


KANALEN: 25. september 2014

Anleggsstart og ferdigstillelse skal ifølge regjeringen ikke påvirkes av sakens nye vending.

FrP-Gry jubler
- Jeg er jo kjempeglad! Dette er en stor dag for næringslivet i Nome og resten av Telemark, sier FrPs Gry Anette Rekanes Amundsen i en kommentar til Kanalen. 

- Dette viser at det går an å bygge vei uten bom og at FrP i regjering gjør en forskjell. Uten oss ville ikke dette skjedd. At veien kan bygges uten bompenger betyr også at vi slipper å hindre flyten av nærings- og persontrafikk begge veier. Man må huske på at bompenger også innføres som et trafikkregulerende tiltak, legger hun til. 


Gry Anette Rekanes Amundsen 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok