Ja til Kaste-StoadalenKommunestyret har sagt ja til å finansiere Kaste-Stoadalen med bompenger. Takst blir 25 kroner per passering. Dagens vei stenges for gjennomgangstrafikk i Stoadalen slik at beboerne på Lanna, Odden og Heisholt kjører gratis til Ulefoss.  

Tor Espen Simonsen

Vedtaket ble fattet med 25 mot 3 stemmer. De tre sistnevnte tilhører Nome FrP.

- Det ser ut til at store deler av politikerne kan gå for en bomfinansiering av denne vegen (Kaste-Stoadalen, journ.). Vi kan få et bredt vedtak i kveld. Ny vei er viktig for hele kommunen, sa ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) da debatten startet.
- Hvilket alternativ vi skal velge er en vanskelig balanse og et puslespill. Vi dropper alternativ 4, og går samstemt inn for alternativ 2, sa hun videre.

Her kan du lese mer om de ulike alternativene

Nytt kjøremønster  
Alternativ 2 innebærer at dagens vei stenges for gjennomgangstrafikk i Stoadalen, slik at beboerne på Lanna, Odden og Heisholt kjører gratis til Ulefoss.

Bilister som ferdes mellom Lunde og Ulefoss må passere bompenge-punktet på den nye veien. 

Saken fortsetter under bildet

Illustrasjon: Dette er Statens Vegvesens illustrasjon over alternativ 2. Her er den nye veitraseen tegnet inn med bro over Eidselva. Gul sirkel viser hvor bompenge-punktet skal plasseres. Den gule streken viser hvor dagens vei skal stenges. 

Millioner fra fylket 
I vedtaket forutsettes det imidlertid at fylkespolitikerne bidrar med minimum 40 prosent av investeringskostnaden på 350 millioner kroner.

Det vil si ytterligere 50 millioner kroner – utover de 90 som allerede er bevilget fra fylkestingets side.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen (SP) sa i torsdagens Kanalen at det er aktuelt å bidra med friske midler. Han ville likevel ikke si hvor mye. Veisaken er dermed ikke endelig avgjort, og utfallet kan til slutt avhenge av størrelsen på fylkets bevilgning.

Ordfører Tveito Lundefaret brukte anledningen til å minne om at
«dette fortsatt kan bli for dyrt og ikke la seg gjennomføre».


- Trafikk begge veier
Nome SVs Mette Sanden minnet på sin side om at trafikken på den nye veien vil gå begge veier, da hun gjorde det klart at partiet støttet Kaste-Stoadalen og alternativet som innebærer å stenge dagens vei fysisk i Stoadalen. 

«Stitråkker»
Tidligere ordfører Jan Thorsen, som led et sviende nederlag i arbeidet med å realisere ny vei i 2009, gratulerte dagens ordfører:
- Jeg registrerer at hun nå bruker mange av de samme argumentene jeg har brukt tidligere, sa Thorsen som omtalte seg selv som en «stitråkker» .

AP-Bjørg hilste tilbake og gav ros til Thorsen for hans årelange veikamp. 

Også Høyre støttet ny vei og alternativ 2.
- Dette er kjempeviktig for å opprettholde og utvikle næringslivet i hele kommunen og ikke bare i en del av den, var budskapet fra Aslak Fjeld.  

«Ingen bom»
Den eneste opposisjonen i kveldens debatt kom fra ytre høyre fløy.
- Bompenger blir aldri rettferdig, var budskapet fra Gry Anette Rekanes Amundsen (FrP). Hun minnet om at lundeheringene må betale bompenger for å benytte seg av det nye legesenteret på Ulefoss. Men la til at det samme gjelder ulefossinger som skal til Nome sjukeheim. 
- Det å dele en kommune i to med bompenger har jeg ikke ord for, sa hun videre, før hun også minnet om at dagens Lannaveg blir kommunal vei idet Kaste-Stoadalen åpnes.
- Det tror jeg ikke kommunen har økonomisk rygg til å tåle.
- Dette er ikke vårt ansvar. Det er fylkeskommunens vei og det er fylkeskommunens ansvar, sa FrP-Gry.

FrP fremmet følgende forslag: «Ingen bom». Forslaget fikk partiets 3 stemmer.


Forsert bygging 
Det brede flertallet ber også om at Kaste-Stoadalen forseres. I utgangspunktet har Statens Veggvesen lagt opp til anleggsstart i 2020, men har samtidig åpnet for tidligere igangsettelse.

Nå kan det gå mot veibygging parallelt med at arbeidene på Riksveg 36 mellom Slåttekås og Årnes starter opp. Et parallelløp i denne saken har hele tiden vært et poeng, ettersom bomprosjektet på riksvegen kan føre til økt trafikk over Lannavegen. 

Spontan applaus
Lannabeboer Gunnar Johansen fikk adressere kommunestyret og legge frem sitt syn før debatten startet. Johansen gjentok sitt syn om at alternativt 2 vil være det mest rettferdige. En gruppe på 10-15 tilhørere brøt også ut i spontan applaus da veivedtaket var et faktum. 


Gunnar Johansen på talerstolen i kommunestyret 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok