Søve-avfall skaper reaksjoner


KRAFTIG STRÅLING: Her ser vi miljøkonsulent i Nome kommune, Morten Rask Arnesen, vise frem den radioaktive slagghaugen etter gamle Søve gruver høsten 2013. 

Regjeringens håndtering av det radioaktive avfallet etter Søve Gruver, skaper nå sterke reaksjoner. Fortsatt foreligger det ingen løsning for opprydning av det usikrede deponiet i Febakke. 

Tor Espen Simonsen 

NIOB-gruvene på Søve ble stengt i 1963 og det statlige gruveselskapet avviklet. Tidlig på 2000-tallet steg oppmerksomheten rundt de oppkonsentrerte radioaktive elementene i slagghaugene fra vaskeriet.

20 millioner til håndtering
Etter en lang dragkamp mellom staten og Telemark fylkeskommune, som senere overtok eiendommen, påtok staten seg ansvaret i 2009.

Siden 2013 har det pågått et arbeid for å finne en forsvarlig løsning, med deponering av avfallet i et sikret anlegg. Det er bevilget 20 millioner kroner til håndteringen.

- Ikke overprøving
Det skapte imidlertid oppsikt da VG i går skrev at regjeringen forsøker å få til lagring av det radioaktive avfallet ved NOAHs anlegg utenfor Holmestrand, til tross for at selskapet har sagt nei.

NOAH har ifølge VG gjort to faglige vurderinger hvor de konkluderer med at lagring av det radioaktive slammet ikke er mulig.

Næringsminister Monica Mæland benektet senere til samme avis, at regjeringen ønsker å overprøve selskapet.
– Det er ikke aktuelt for oss å overprøve NOAH og lagre avfallet der hvis de ikke ønsker å lagre det der, sa Mæland til VG.

Nærings- og handelsdepartementet lanserte høsten 2013 tre alternativer til fremtidig lagring av avfallet, hvorav Gulen kommune i Sogn og Fjordane ble foretrukket av lokalpolitikerne i Nome. Ingen av alternativene har vist seg å bringe saken til en løsning.

Krever fortgang
- Det er for så vidt ikke vårt ansvar hvordan avfallet håndteres, men vi forventer likevel at det blir gjort på en ordentlig måte, sier Nome-ordfører Bjørg Tveito Lundefaret til Kanalen. 

- Nå er vi veldig utålmodige, og den debatten som har oppstått i helgen, er en ny påminnelse om at Søve-avfallet ikke er til å spøke med. Vår oppgave fremover blir å presse på for å få fortgang, og vi vil sende en ny henvendelse der vi understreker at en opprydding ikke må stå på penger. 20 millioner er antagelig ingen imponerende sum i denne saken, og jeg håper ikke budsjettmessige forhold blir styrende for om staten finner en løsning, sier Tveito Lundefaret. 

Annonse: 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok