VARSEL: NVE oppgraderer til RØDT nivå i Nome

Ulefos Jernværk AS: Bedriften måtte stoppe produksjonen da flommen tiltok i styrke onsdag. (Foto: Hege Dorholt)

Vannstanden i Norsjø har steget gjennom hele onsdagen, men utviklingen har flatet noe ut i ettermiddag. En ny flomtopp er ventet i forbindelse med ekstremværet Petra torsdag. **Siste melding fra NVE er at flomprognosene er oppjustert til RØDT nivå.  

Tor Espen Simonsen (tekst)
Andreas Stener Salomonsen (foto)

Sammendrag av siste flomdøgn: 
-Norsjø steg med rundt fire centimeter i timen mellom tirsdag ettermiddag og onsdag formiddag. 
-Ulefos Jernværk meldte til Kanalen onsdag klokken 09.00 at vannstanden var kritisk. 
-Ved 14-tiden kjørte bedriften ned driften av ovnene. Produksjonen tas ikke opp igjen før mandag. 
-Ved 15-tiden sendte Nome kommune ut denne meldingen: "Situasjonen er under kontroll og prognoser tilsier at flomvarsel er redusert til en forventa 20-årsflom."
-Kort tid senere, onsdag klokken 17.40, slår imidlertid NVE fast at flomvarslet for Nome oppgraderes til RØDT nivå og at toppen inntreffer i løpet av torsdagen. 
-Nome kommune ber båteiere fjerne båtene fra Ulefoss gjestebrygge - bryggeanlegget er i ferd med å kollapse (se bildet nedenfor)
-Ved 21-tiden melder Kanalen at Norsjø fortsatt stiger. 

Les mer: Hvilke områder står under vann dersom varslet om 50-årsflom slår til. 

** Torsdag er det varslet ytterligere nedbør. Kombinert med fulle vannmagasiner i Øst- og Vest-Telemark, samt et jordsmonn som er søkk vått fra før, kan det gå mot en flom som gir materielle skader i vårt område.

Beredskapsapparatet i Nome kommune tar utgangspunkt i en situasjon som ligger mellom 20- og 50-årsflom i Norsjø. Det vil si en stigning til rundt 17,2 m.o.h. (fra et normalnivå på 15,2 m.o.h.) - eller to meter over normalen. 

OPPDATERING kl. 20.40: Kanalen har nettopp vært nede og tatt en titt på Ulefoss Gjestebrygge. Vi kan melde av Norsjø fortsatt stiger. De fleste har nå fått flyttet fritidsbåtene sine fra gjestemarinaen. Brygga kan ifølge kommunen løsne på grunn av vanntrykket. 


Bildet viser Ulefoss gjestebrygge ved 18.30-tiden onsdag. I bakgrunnen ser man at deler av bryggeanlegget har løsnet og ligger og flyter i vannoverflaten. 

OPPDATERING kl. 17.40: Det har kommet noen motstridende meldinger fra ulike myndigheter i løpet av onsdag ettermiddag. Men klokken 17.40 slår NVE fast at flomvarslet for Nome oppgraderes til RØDT nivå for torsdag 17.09.2015. Dette gjelder kommunene Bø, Kviteseid, Nome, Porsgrunn, Sauherad, Sauherad, Seljord, Siljan og Skien. Varsel om flom på dette nivået innebærer en vannføring som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på bebyggelse og infrastruktur over store områder. RØDT-varsel antyder 50-årsflom. I så fall kan Norsjø stige til rundt 2,5 meter over normalen. 

OPPDATERING kl. 17.35: NRK Telemark melder kommunen ber båteiere flytte båtene sine fra Ulefoss Gjestebrygge. Brygga kan løsne på grunn av vanntrykket.

OPPDATERING kl. 17.00: Fylkesmannen i Telemark melder at Meteorologisk institutt opprettholder varsel om ekstremværet "Petra" for Telemark. Store nedbørsmengder i løpet av torsdag 17.09. vil komme på toppen av mye nedbør de siste tre døgn. Det er ventet lokalt 50-70 mm nedbør på 24 timer i fylkene ekstremværvarselet gjelder for.

OPPDATERING kl. 16.10: Fylkesmannen i Telemark melder at beredskapsgruppen har oppdatert vannstandsprognosene for vassdragene i Telemark i forbindelse «Petra»:
Vannstand Norsjø:
16. sept: 16,80 moh.
17. sept 17,20 moh.
18. sept: 17,10 moh.
Alle verdiene ligger under det som gjelder for en 50-årsflom. 

OPPDATERING kl. 15.40: Vannstanden i Norsjø går tilbake. Det ser ut til at første flomtopp er nådd. NVE melder at vannstanden i Norsjø falt noe mellom klokken 14.0 og 15.00 onsdag. 

OPPDATERING kl. 14.00: Ulefoss Jernværk AS var ved 14.00-tiden onsdag i ferd med å stenge ned driften på grunn av flommen i elva og Norsjø. Daglig leder i Cappelen-konsernet omtalte situasjonen som kritisk allerede da Kanalen var i kontakt med ham klokken 09.00 i onsdag. Bedriften må antageligvis holde stengt frem til mandag, men Stokken har ingen anslag på hva stengningen vil koste i kroner og øre. De ansatte blir satt til å gjøre andre oppgaver i mellomtiden. Vi gjør oppmerksom på at bedriften ikke står direkte under vann, men flommen gjør at strømforsyningen til smelteovnene er utsatt for skade. 

OPPDATERING kl. 13.00: Hva vil skje ved 50- og 200-årsflom på Ulefoss
Kanalen presenterer her to kartutsnitt som viser hvilke områder som er flomutsatt dersom torsdagens ekstremvær blir like kraftig som meteorologene har varslet (NB: Siste prognose onsdag ettermiddag tilsier imidlertid en mindre 20-årsflom).  

Det første bildet viser med blått de utsatt områdene dersom skjemaet for en 50-årsflom slår til, altså at Norsjø når 17,6 meter. De siste prognosene Kanalen har fått, antyder at vannstanden i Norsjø vil kunne stige til 17,2 meter i løpet av torsdagen.

Det neste bildet er mer dramatisk, og illustrerer et scenario ved 200-årsflom. I så fall må Norsjø stige til rundt 19 meter. Under 1987-flommen nådde vannstanden rett i underkant av 18 meter. 

50-årsflom på Ulefoss: 

Kastebukta (Ulefoss båtforenings marina) og deler av Øra vil ligge under vann ved dersom onsdagens prognoser slår til. Dette vil tilsvare en 50-årsflomt. Riksveg 36 går klar av vannmassene i dette scenariet. 

200-årsflom på Ulefoss:

Hele sentrum av Ulefoss (Ringsevja og Øra) må evakueres dersom det blir 200-årsflom. Riksveg 36 stenges. 

OPPDATERING kl. 11.30: På grunn av flomsituasjonen, er møtet i Nome formannskap torsdag 17. september utsatt. Prognoser viser økende vannmengde de neste dagene, og rådmann og hans stab, samt ordfører, må være tilgjengelig på Rådhuset. 

OPPDATERING kl 09.00: Egil Stokken i Cappelen-systemet sier til Kanalen onsdag morgen at situasjonen nå regnes som kritisk. 
- Vi håper vannstanden holder seg på det nivået vi har nå, og hvis det ikke blir endringer kjører vi videre. Samtidig forsøker vi å holde vannet unna ved hjelp av lensepumper. Men dersom det stiger ytterligere, må vi stenge, og går Norsjø opp til 17 meter er definitivt stopp, sier Egil Stokken. 

Nivået i Norsjø er nesten 20 centimeter over det vi opplevde i starten av september og det skal fortsatt øke på.

I løpet av dagen i dag og torsdag er det ventet av Norsjø kan stige til over 17 meter – rundt to meter over normalen. I så fall kan Riksveg 36 og deler av Ulefoss sentrum bli stående under vann.

Vi følger utviklingen time for time: 
Onsdag 16. september
** Klokka 06.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,33 m.o.h.
** Klokka 08.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,40 m.o.h.
** Klokka 09.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,43 m.o.h.
** Klokka 10.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,47 m.o.h.
** Klokka 11.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,49 m.o.h.
** Klokka 12.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,51 m.o.h.
** Klokka 13.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,54 m.o.h. 
** Klokka 15.00 melder NVE at vannstanden i Norsjø gikk ned til 16,41 m.o.h. 

Tirsdag 15. september: 
** Klokken 16.00 melder NVE at Norsjø har steget ytterligere fire centimeter til et nivå på 15,76 meter over havet. Det er 47 centimeter unna flomtoppen i starten av september.
** Klokken 17.00 melder NVE at Norsjø har steget ytterligere fire centimeter til 15,80 m.o.h.
** Klokka 19.00 melder NVE at Norsjø har steget til 15.88 m.o.h.

** Klokka 20.00 melder NVE at Norsjø har steget til 15.93 m.o.h.
**Klokken 21.00 melder NVE om ny stigning, denne gangen mer moderat, til 15,97 m.o.h. Vannstanden har økt med nærmere 0,8 meter (0,77m) i løpet av det siste døgnet. 

Flommen i 1987
Under flommen i 1987, som mange husker godt, kulminerte vannstanden i Norsjø på. 17.98 m o.h. Vi er forsatt et godt stykke unna dette, da vannet helt opp til Ulefoss Senteret. 


Grafen viser utviklingen i Norsjø siden tirsdag ettermiddag, sammenlignet med normal vannstand, prognosen for torsdag og 1987-flommen. (Klikk på bildet for større versjon)


Ulefoss gjestebrygge sett fra dampskipbrygga onsdag morgen kl 07.30. 

En middelflom i Norsjø er kategorisert til en vannstand på 16.00 meter. Foreløpig ligger nivået i dette området. En femårsflom derimot, defineres av NVE som 16.32 meter, noe vi var i nærheten av i starten av september i år. Så er det et stykke opp til det fagfolkene i NVE omtaler som tiårsflom i vassdraget: 16.63 meter, mens en femtiårsflom tilsier at Norsjø stiger til 17.41 meter.


Lunde sluse onsdag ettermiddag. Vannet er snart på høyde med snuplassen foran Sluseamfiet. 

Flommen på Kjeldal 
Vegvesenet melder nå at fylkesveg 109 ved Kjeldal er åpen for ferdsel. Det samme gjelder 
fylkesveg 109 ved Finnebukta. 


Fylkesveg 109 er stengt (Foto: Britt Eriksen)


Stor vannføring på Kjeldal (Foto: Britt Eriksen)

På Ulefoss gikk Søvebekken med høy vannføring tirsdag, og vannet flommet over en av bruene opp til Vesthagen. 

Ulefoss gjestehavn er nå helt dekket av vann, det samme gjelder gamlebrygga. 


Ulefossen: Det sleppes i begge lukene på Ulefoss. (Klikk på bildet) Søvebekken på Vesthagen flommet over tirsdag. (Klikk på bildet) 


Vrangfoss tirsdag i ettermiddag. 


Grafen viser utviklingen i vannstanden i Norsjø fra juni til september. 


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok