Flommen time-for-time: Siste nytt og bilder av flommen

Ulefos Jernværk AS: Bedriften måtte stoppe produksjonen da flommen tiltok i styrke onsdag . (Foto: Hege Dorholt)

Siste melding fra NVE er at flomprognosene er oppjustert til RØDT nivå. Norsjø fortsetter å stige onsdag kveld, mens flomtoppen er ventet i forbindelse med ekstremværet Petra torsdag. 

Tor Espen Simonsen (tekst)

** OPPDATERING TORSDAG KL 15.00: Kontrabeskjed om flommen: Norsjø vil likevel ikke synke i ettermiddag, slik det først ble varslet. Vannstanden vil fortsette å stige helt frem til midnatt, og trolig nå en makshøyde på 17,5 meter (over havet). Norsjø vil da være 2,3 meter høyere enn normalt. Det vil også si bare 10 centimeter unna nivået for 50-årsflom. Stigningen kommer selv om vannføringen i vestkanalen er redusert. Mye nedbør i Øst-Telemark er årsaken til at Norsjø fortsatt stiger. -Dette viser bare hvor ustabilt og vanskelig dette er å vurdere, sier Harald Orekåsa til Kanalen nå i ettermiddag. 

** OPPDATERING TORSDAG KL 13.00: Flomvarslet nedjusteres for Norsjø. Vannstanden nådde 16,85 meter (1,65 meter over normalen) klokken 12.00 i dag ved Løveid. Fylkesmannen opplyste rett etter dette at Norsjø vil stige svakt frem til klokken 14.00 og deretter gå ned. 

Les mer: Hvilke områder står under vann dersom varslet om 50-årsflom slår til. 

Sammendrag av siste flomdøgn: 
-Norsjø steg med rundt fire centimeter i timen mellom tirsdag ettermiddag og onsdag formiddag. 
-Ulefos Jernværk meldte til Kanalen onsdag klokken 09.00 at vannstanden var kritisk. 
-Ved 14-tiden kjørte bedriften ned driften av ovnene. Produksjonen tas ikke opp igjen før mandag. 
-Onsdag klokken 17.40 slår NVE fast at flomvarslet for Nome oppgraderes til RØDT nivå og at toppen inntreffer i løpet av torsdagen. 
-Nome kommune ber båteiere fjerne båtene fra Ulefoss gjestebrygge - bryggeanlegget er i ferd med å kollapse (se bildet nedenfor)
-Ved 21-tiden melder Kanalen at Norsjø fortsatt stiger. 

Torsdag er det varslet ytterligere nedbør
Kombinert med fulle vannmagasiner i Øst- og Vest-Telemark, samt et jordsmonn som er søkk vått fra før, kan det gå mot en flom som gir materielle skader i vårt område.

Beredskapsapparatet i Nome kommune tar utgangspunkt i en situasjon som ligger mellom 20- og 50-årsflom i Norsjø. Det vil si en stigning til rundt 17,2 m.o.h. (fra et normalnivå på 15,2 m.o.h.) - eller to meter over normalen. 

OPPDATERING kl. 20.40: Kanalen har nettopp vært nede og tatt en titt på Ulefoss Gjestebrygge. Vi kan melde av Norsjø fortsatt stiger. De fleste har nå fått flyttet fritidsbåtene sine fra gjestemarinaen. Brygga kan ifølge kommunen løsne på grunn av vanntrykket. 


Bildet viser Ulefoss gjestebrygge ved 18.30-tiden onsdag. I bakgrunnen ser man at deler av bryggeanlegget har løsnet og ligger og flyter i vannoverflaten. 

OPPDATERING kl. 17.40: Det har kommet noen motstridende meldinger fra ulike myndigheter i løpet av onsdag ettermiddag. Men klokken 17.40 slår NVE fast at flomvarslet for Nome oppgraderes til RØDT nivå for torsdag 17.09.2015. Dette gjelder kommunene Bø, Kviteseid, Nome, Porsgrunn, Sauherad, Sauherad, Seljord, Siljan og Skien. Varsel om flom på dette nivået innebærer en vannføring som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på bebyggelse og infrastruktur over store områder. RØDT-varsel antyder 50-årsflom. I så fall kan Norsjø stige til rundt 2,5 meter over normalen. 

OPPDATERING kl. 17.35: NRK Telemark melder kommunen ber båteiere flytte båtene sine fra Ulefoss Gjestebrygge. Brygga kan løsne på grunn av vanntrykket.

OPPDATERING kl. 17.00: Fylkesmannen i Telemark melder at Meteorologisk institutt opprettholder varsel om ekstremværet "Petra" for Telemark. Store nedbørsmengder i løpet av torsdag 17.09. vil komme på toppen av mye nedbør de siste tre døgn. Det er ventet lokalt 50-70 mm nedbør på 24 timer i fylkene ekstremværvarselet gjelder for.

OPPDATERING kl. 16.10: Fylkesmannen i Telemark melder at beredskapsgruppen har oppdatert vannstandsprognosene for vassdragene i Telemark i forbindelse «Petra»:
Vannstand Norsjø: 
16. sept: 16,80 moh. 
17. sept 17,20 moh. 
18. sept: 17,10 moh. 
Alle verdiene ligger under det som gjelder for en 50-årsflom. 

OPPDATERING kl. 15.40: Vannstanden i Norsjø går tilbake. Det ser ut til at første flomtopp er nådd. NVE melder at vannstanden i Norsjø falt noe mellom klokken 14.0 og 15.00 onsdag. 

OPPDATERING kl. 14.00: Ulefoss Jernværk AS var ved 14.00-tiden onsdag i ferd med å stenge ned driften på grunn av flommen i elva og Norsjø. Daglig leder i Cappelen-konsernet omtalte situasjonen som kritisk allerede da Kanalen var i kontakt med ham klokken 09.00 i onsdag. Bedriften må antageligvis holde stengt frem til mandag, men Stokken har ingen anslag på hva stengningen vil koste i kroner og øre. De ansatte blir satt til å gjøre andre oppgaver i mellomtiden. Vi gjør oppmerksom på at bedriften ikke står direkte under vann, men flommen gjør at strømforsyningen til smelteovnene er utsatt for skade. 

Se hvilke områder som blir rammet dersom NVEs varsel om 50-årsflom slår til torsdag. 

OPPDATERING kl. 11.30: På grunn av flomsituasjonen, er møtet i Nome formannskap torsdag 17. september utsatt. Prognoser viser økende vannmengde de neste dagene, og rådmann og hans stab, samt ordfører, må være tilgjengelig på Rådhuset. 

OPPDATERING kl 09.00: Egil Stokken i Cappelen-systemet sier til Kanalen onsdag morgen at situasjonen nå regnes som kritisk. 
- Vi håper vannstanden holder seg på det nivået vi har nå, og hvis det ikke blir endringer kjører vi videre. Samtidig forsøker vi å holde vannet unna ved hjelp av lensepumper. Men dersom det stiger ytterligere, må vi stenge, og går Norsjø opp til 17 meter er definitivt stopp, sier Egil Stokken. 

Nivået i Norsjø er nesten 20 centimeter over det vi opplevde i starten av september og det skal fortsatt øke på. 

I løpet av dagen i dag og torsdag er det ventet av Norsjø kan stige til over 17 meter – rundt to meter over normalen. I så fall kan Riksveg 36 og deler av Ulefoss sentrum bli stående under vann. 

Vi fulgte utviklingen time for time fra tirsdag til onsdag: 
Onsdag 16. september
** Klokka 06.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,33 m.o.h.
** Klokka 08.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,40 m.o.h.
** Klokka 09.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,43 m.o.h.
** Klokka 10.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,47 m.o.h.
** Klokka 11.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,49 m.o.h.
** Klokka 12.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,51 m.o.h.
** Klokka 13.00 melder NVE at Norsjø har steget til 16,54 m.o.h. 
** Klokka 15.00 melder NVE at vannstanden i Norsjø gikk ned til 16,41 m.o.h. 
** Klokken 21.00: NVE klarer ikke lenger å levere oppdaterte verdier for vannstanden, men Norsjø stiger forsatt onsdag kveld. 

Tirsdag 15. september: 
** Klokken 16.00 melder NVE at Norsjø har steget ytterligere fire centimeter til et nivå på 15,76 meter over havet. Det er 47 centimeter unna flomtoppen i starten av september.
** Klokken 17.00 melder NVE at Norsjø har steget ytterligere fire centimeter til 15,80 m.o.h.
** Klokka 19.00 melder NVE at Norsjø har steget til 15.88 m.o.h.

** Klokka 20.00 melder NVE at Norsjø har steget til 15.93 m.o.h.
**Klokken 21.00 melder NVE om ny stigning, denne gangen mer moderat, til 15,97 m.o.h. Vannstanden har økt med nærmere 0,8 meter (0,77m) i løpet av det siste døgnet. 


Bilder av flommen i Nome 


Ulefoss gjestebrygge sett fra dampskipbrygga onsdag morgen kl 07.30. 

En middelflom i Norsjø er kategorisert til en vannstand på 16.00 meter. Foreløpig ligger nivået i dette området. En femårsflom derimot, defineres av NVE som 16.32 meter, noe vi var i nærheten av i starten av september i år. Så er det et stykke opp til det fagfolkene i NVE omtaler som tiårsflom i vassdraget: 16.63 meter, mens en femtiårsflom tilsier at Norsjø stiger til 17.41 meter.


Lunde sluse onsdag ettermiddag. Vannet er snart på høyde med snuplassen foran Sluseamfiet. 

Flommen på Kjeldal 
Vegvesenet melder at fylkesveg 109 ved Kjeldal er åpen for ferdsel. Det samme gjelder fylkesveg 109 ved Finnebukta. 


Fylkesveg 109 var stengt tirsdag, men er nå åpen for ferdsel. (Foto: Britt Eriksen)


Stor vannføring på Kjeldal (Foto: Britt Eriksen)

På Ulefoss gikk Søvebekken med høy vannføring tirsdag, og vannet flommet over en av bruene opp til Vesthagen. 

Ulefoss gjestehavn er nå helt dekket av vann, det samme gjelder gamlebrygga. 


Ulefossen: Det sleppes i begge lukene på Ulefoss. (Klikk på bildet) Søvebekken på Vesthagen flommet over tirsdag. (Klikk på bildet) 


Vrangfoss tirsdag i ettermiddag. 


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok