Hva skjer ved 50-årsflom i Norsjø?Mange husker storflommen i 1987, da vannstanden i Norsjø steg 2,78 meter over normalen. Vannmassene dekket store deler av Øra og Ringsejva og sto helt inn til Ulefoss Senteret. Men hva skjer om NVEs varsel om 50-årsflom slår til torsdag?
 

Tor Espen Simonsen

** OPPDATERING TORSDAG KL 13.00: Flomvarslet nedjusteres for Norsjø. Vannstanden nådde 16,85 meter (1,65 meter over normalen) klokken 12.00 i dag ved Løveid. Fylkesmannen opplyste rett etter dette at Norsjø vil stige svakt frem til klokken 14.00 og deretter gå ned. 

Kanalen presenterer her to kartutsnitt som viser hvilke områder som er flomutsatt dersom ekstremværet Petra blir like kraftig som meteorologene har varslet.


Les mer: Kanalen har fulgt flomutviklingen time for time siden tirsdag ettermiddag. 

Ulike graderinger 
Ordinær vannstand i Norsjø er 15,2 meter (over havet). En middelflom, altså det som tilsvarer en vanlig vår- eller høstflom, er definert til en vannstand på 16,00 meter.

En femårsflom derimot, defineres av NVE som 16,32 meter. Norsjø passerte dette nivået tirsdag kveld, samt for to uker siden.

Så er det et stykke opp til det fagfolkene i NVE omtaler som tiårsflom i vassdraget: 16,63 meter, mens en 50-årsflom innebærer at Norsjø stiger til 17,6 meter.

Se bildene: Her kan du se alle bildene fra flommen i Nome og få de siste oppdateringene.  

Nærmer seg 1987-standarden 
Det første kartutsnittet viser med lyseblått de utsatte områdene dersom skjemaet for en 50-årsflom slår til, altså at Norsjø når 17,6 meter. En slik vannstand samsvarer med siste varsel fra NVE onsdag kveld, men ligger litt over de prognosene som Fylkesmannen i Telemark presenterte tidlig på ettermiddagen. 

Fått dette med deg: Ulefos Jernværk stengt av flommen 

17,6 meter vil med andre ord si et vannspeil som ligger 2,4 meter over normalen. Da er det fortsatt rundt 40 centimeter opp til 1987-rekorden.

En situasjonen lik den kartet nedenfor illustrerer vil fremstå som høyst ekstraordinær, men ikke nødvendigvis ute av kontroll. Riksveg 36 kan holdes åpen, og essensiell infrastruktur kan skjermes.

50-årsflom på Ulefoss (artikkelen fortsetter under bildet) 

Kastebukta (Ulefoss båtforenings marina) og deler av Øra vil ligge under vann dersom onsdagens prognoser slår til. Dette vil tilsvare en 50-årsflomt. Riksveg 36 går klar av vannmassene. 

Evakuering av Ulefoss sentrum 
Det neste bildet er langt mer dramatisk, og illustrerer et scenario ved 200-årsflom. I så fall må Norsjø stige til rundt 19 meter. Altså omtrent én meter over 1987-flommen.

I dette «verst tenkelige scenarioet» rammes sentrale servicefunksjoner og essensiell infrastruktur hardt. Man regner med store materielle ødeleggelser. Under selve flommen vil helsesenteret og samfunnshuset bli stengt, i tillegg vil en rekke næringsbygg deriblant Ulefos Jernværk, Ulefos Brug, Ulefoss senteret, Midt-Telemark energi, samt en rekke boliger, blir berørt. Riksveg 36 stenges også.

200-årsflom på Ulefoss (artikkelen fortsetter under bildet) 

Hele sentrum av Ulefoss (Ringsevja og Øra) må evakueres dersom det blir 200-årsflom. Riksveg 36 stenges (alle veistrekninger som er merket grønt vil stå under vann).

I skjemaet under viser vi flomutviklingen fra tirsdag til onsdag, sammenlignet med 1987-nivået og prognosene for torsdag. 


Grafen viser utviklingen i Norsjø siden tirsdag ettermiddag, sammenlignet med normal vannstand, prognosen for torsdag og 1987-flommen. (Klikk på bildet for større versjon)

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok