Rådmann Bjørn G. Andersen: Kutter 10 millioner i drifta

Nome-rådmann Bjørn G. Andersen la torsdag ettermiddag frem budsjettforslaget for 2016. Her skisseres driftsreduserende kutt på 10 millioner kroner, deriblant nedleggelse av Helgen barnehage. I tillegg kan eiendomsskatten bli skrudd opp til maksimalt nivå.
Rådmann i Nome Andersen
Nome-rådmann Bjørn G. Andersen. 

Tor Espen Simonsen 

Samtidig signaliseres det at en løsning for ny brannstasjon på Ulefoss skal komme på plass i 2016, og det er lagt inn økte leieutgifter i den forbindelse fra og med 2017.

LES OGSÅ : Kaster Knut Kjellberg ut fra Ulefoss Gjestebrygge 

Nome kommune mangler over 14 millioner kroner for å komme ut i balanse. For å få endene til å møtes foreslås omfattende kutt og omdisponeringer.

Det vil i korte trekk si: Dårligere og dyrere tjenester for deg og meg. 

Store grep og mange kutt
-Målet er å unngå ROBEK. Dit vil vi ikke, sa Andersen under presentasjonen for formannskapet torsdag. 

-Det har blitt et særdeles krevende prosjekt å finne løsning for et såpass stort inndekkingsbeløp i en situasjon der vi opplever både generell inntektssvikt, og utgiftsøkninger på sårbare tjenesteområder. Samtidig må vi innrette oss etter en planlagt situasjon der låneopptak til ny skole på Ulefoss «slår inn» med rente- og avdragsbelastning fra 2016, heter det i presentasjonen. 

Bakgrunnen for "elendigheten" er altså at utgiftene øker og inntektene faller.

Samtidig må kommunen betale tilbake flere millioner i "gammel moro". Nome drar i dag på gamle underskudd tilsvarende 8,0 millioner kroner. Over seks millioner av dette må dekkes inn i budsjettet for 2016 - resten skal tas året etter. 

BAKGRUNN: Slik gikk det da politikerne forhandlet om budsjettet i fjor 

Her er en rask gjennomgang av Nomes utfordringer: 
**Regjeringens forslag til statsbudsjett viser at inntektene faller og utgiftene øker.
**Den fulle og hele lånebyrden for Holla ungdomsskole, på over 100 millioner kroner, slår inn i 2016 (da er byggelånsperioden over).
**Fjorårets millionunderskudd skulle egentlig vært dekket inn i 2015 og 2016 ved ekstraordinære driftskutt. Men rådmannen har ikke klart å kutte i år. Dermed veltes hele kuttbyrden, på rundt 8 millioner, over på budsjettet for 2016 (og 2017).
** Det ligger an til nytt underskudd i inneværende år, noe som igjen må dekkes inn med ytterligere kutt de to neste årene.
**Kommunen har store investeringsbehov: Opprusting av Nomehallen, ny brannstasjon på Ulefoss og utvidelse av Nome sjukeheim

LES MER: I dag ble Rimi Ulefoss til Coop Extra 

Hovedgrepene i budsjettforslaget ser slik ut: 
** Øke eiendomsskatten til 7 promille: 2.0 mill  
** Bruk av økt integreringstilskudd til «ordinær» drift: 1.0 mill
**Ekstra skjønnsmidler: 1.0 mill
Kutt i drift og tjenesteproduksjon: 10.4 millioner.

Summen blir da 14.4 millioner kroner. 

Leier mer omsorg i Bø 
Det eneste stedet man ikke ser klare kutt gjelder omsorgssektoren, der budsjettet styrkes med 2,1 millioner til leie av tre nye institusjonsplasser i Bø. 
-I tillegg kommer en utgiftsøkning som følger med økt bosetting av flyktninger. Sistnevnte forutsettes finansiert i sin helhet ved økt integreringstilskudd fra staten, sier rådmannen. 

På toppen kommer det også at rådmannen vil bygge ny brannstasjon på Ulefoss, men tiltaket får ikke økonomiske følger før i 2017.

Legge ned barnehage - færre lærere 
Innsparingene - det vil si kuttene - fordeler seg på alle ansvarsområdene. De største og mest kontroversielle grepene gjelder nedleggelse av Helgen barnehage og kutt i lærerårsverk.

Samtidig antar man at utgiftene til økonomisk sosialhjelp kan reduseres med 1,5 millioner. Man "sjanser" også på at det er rom for å bruke én million kroner av integreringstilskuddet for flyktninger til den ordinære tjenesteproduksjonen. 

BAKGRUNN: Underskudd for Nome kommune i 2014 

Skole og barnhage - samlet kutt: 3,0 mill
En nedleggelse av Helgen barnehage fra 1. august skal gi en besparing på 175 tusen kroner i år og 375 tusen per år i tiden fremover. 
Rådmannen vil også fjerne 1,5 årsverk lærere for å pare én million kroner. 

Helse og omsorg - samlet kutt: 1,9 mill
Forslaget her er å kutte ett årsverk i hjemmetjenesten i Lunde (helgestilling) og 0,5 årsverk i hjemmetjenesten på Ulefoss. Bofellesskapene for psykiatritjenesten må også klare seg med en stilling mindre. I tillegg anbefaler rådmannen et «ostehøvelgrep» på nærmere en million kroner for hele helse- og omsorgsetaten. 

Kultur - samlet kutt 500 tusen 
Her foreslås mindre kutt over hele linjen, samt et kutt i posten for ungdomsarbeider på 200 tusen kroner.

Teknisk sektor - samlet kutt 1,8 mill 
Gjelder blant annet økte gebyrer for byggesøknader, privatisering av veier, reduserte utgifter på reinhold (fjerner ett årsverk).

Kjemper imot nedleggelse 
Nome SPs Torunn Brukåsa Kleiva og Anders Hjelseth, som begge sitter i formannskapet og var til stede under presentasjonen, varsler kamp mot nedleggelse av Helgen barnehage. I tillegg er partiet kritisk til privatisering av kommunal vei og økt eiendomsskatt. 

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) vil ikke gjør som SP og kan ikke love kamp mot konkret kuttforslag nå.
-Vi visste at dette ville bli et stramt budsjett, men det er for tidlig å si noe konkret. Samtidig er det opplagt at vi ikke kommer utenom upopulære tiltak denne gangen og vi kommer ikke utenom at noen vil bli rammet, sier Lundefaret som imidlertid er glad for at eldreomsorgen delvis blir skjermet.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok