UNGDATA: Mange jenter sliter i Nome

Undersøkelsen «Ung i Telemark 2015» viser blant annet at mange unge jenter sliter med selvbildet og kroppsbildet. –Synd, men ikke overraskende, sier tre av jentene i Nome ungdomsråd.
ungdata2015

ENGASJERT UNGDOM: Grethe Dorholt (t.v.), Tyra Strand og Andrine Hardeland diskuterer tallene fra undersøkelsen «Ung i Telemark»

Sveinung Gåra 

Denne saken stod på trykk i Kanalens papiravis torsdag 29. oktober 2015.

Grethe Dorholt (15), Tyra Strand (13) og Andrine Hardeland (15) har deltatt på et todagers seminar i Kragerø hvor tallene fra årets ungdataundersøkelse var tema.

LES OGSÅ: Rådmannens budsjettforslag for 2016

Undersøkelsen ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i fylket, og nesten 8500 ungdommer deltok, noe som gir en svarprosent på 84 prosent.

Vanskelig å gjøre noe med
Noe av det som har fått mest fokus i undersøkelsen er at mange jenter dessverre sliter psykisk.

-Mange jenter sliter, de føler seg dårlige selv om de ser flotte ut. Det er et altfor stort fokus på kropp og trening, og det å være bra nok, sier Tyra Strand.

- Det er egentlig ganske tragisk, legger Andrine Hardeland og Grethe Dorholt til.

LES MER: Arbeidet med Nomehallen starter nå. Se hva Kjetil Ova Runningen sier.

De tre jentene mener mediene er en vesentlig faktor.

Det er stort sett «perfekte» kropper man ser bilder av. På Facebook og kanskje spesielt Instagram er det heller ikke uvanlig at redigerte bilder legges ut.

-Det er nok veldig vanskelig å gjøre noe med denne trenden, men man må kanskje prøve å gå i seg selv, og tenke at «jeg er bra nok som jeg er», sier Dorholt. Fornøyd med tilbudet Et annet interessant funn i undersøkelsen er at Nome skiller seg veldig ut når det gjelder hvor fornøyde de unge er med fritidstilbudet. Tallet er betraktelig høyere enn både snittet for Telemark og resten av landet.

-Det at vi har flere bra lokaler for ungdomsklubbene er nok en del av grunnen til at vi gjør det så bra her. Jeg synes tilbudet for unge i kommunen er bra, sier Dorholt.

LES MER: Hvem mener du bør bli Årets bedrift i Nome?

Prosentandelen som er fornøyd er vesentlig høyere på ungdomskolenivå enn på videregående skole. -Mange føler seg kanskje for gamle for ungdomsklubbene når de går på videregående, påpeker Strand.

Frafall i idretten
Tendensen man ser med frafallet i Nome-idretten blir også tallfestet i undersøkelsen. Antall unge som er medlem i klubb, lag eller forening nærmest halveres når man sammenligner tallene fra ungdomskole og videregående skole.

-Presset på at man må være god gjør nok at ganske mange melder seg ut. Det kan også være at flere slutter fordi venner gir seg, sier Dorholt.

- Foreldrene har kanskje pushet på for at man skal være med på ulike idretter, men i en viss alder bestemmer man mer selv hva man vil være med på, legger Hardeland til.

eAVIS: Her kan du lese hele Kanalen som eAvis

Deltok i debatt Under seminaret i Kragerø fikk Andrine Hardeland prøve seg i paneldebatt. I en fullsatt sal med både voksne og unge deltagere skulle Ungdata-tallene diskuteres.

-Det var veldig spennende, men også vanskelig. Spesielt det å svare på spørsmål fra salen. Man måtte ta ting veldig på sparket. Men det var morsomt, sier Hardeland.

-Det var i hvert fall morsomt å se på, legger Dorholt til. Alle tre jentene var veldig fornøyd med seminaret, og engasjementet rundt temaene som ble tatt opp.

-Det å se så mange som engasjerer seg gjør at vi også i større grad engasjerer oss mer, sier Dorholt.


Denne saken stod på trykk i Kanalens papiravis torsdag 29. oktober 2015.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok