Helgen Barnehage er reddet - legges ikke ned

I dagens formannskapsmøte kom ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) med denne meldingen: Helgen Barnehage blir ikke lagt ned.
helgen barnehage


Tor Espen Simonsen

Partiene diskuterte i dag budsjettet for 2016, der rådmannen har foreslått å legge ned den offentlige barnehagen i Helgen.

Kommer tilbake med detaljer 
Nome SP fremmet et konkret forslag om å opprettholde det som gjerne kalles distriktsbarnehagen.

De andre partiene har ikke kommet så langt, men signaliserte at flere detaljer skal legges frem i kommunestyrets budsjettmøte den 10. desember.

Både Høyre og FrP sa imidlertid at de ikke ønsket å endre barnehagestrukturen i Nome.

Heller ikke AP la frem konkrete budsjettforslag, men ordfører Bjørg Tveito Lundefaret tok altså ordet i debatten og avklarte saken:
-Helgen barnehage blir ikke lagt ned, det tror jeg vi kan være enige om alle  sammen.

Saken fortsetter under bildet 
reidar brauti
Reidar Brauti

Foreldrene etterlyser forutsigbarhet
-Det er veldig bra at mange er positive til å berge barnehagen, men foreldrene er bekymret for at barnehagen stadig lever på lånt tid. Skal vi hente gevinstene av å få nye innbyggere til bygda, må vi har større forutsigbarhet. Foreldrene er også klare på at det er svært vanskelig å kombinere barnehageplass på Ulefoss med jobb i Grenland, sa Reidar Brauti, en av foreldrene ved barnehagen.

Vei og skatt 
I SPs forslag ligger det også en plan for hvordan man kan unngå å privatisere kommunale veier. 

Fra Høyre og FrP ble det dessuten uttalt at den foreslåtte økningen i eiendomsskatten ikke er ønskelig.

PS: 
Dersom du synes politikerne somler med å avklare hva de mener om budsjettforslaget, kan Kanalen berolige med at praksisen er ganske vanlig. Det uvanlige er faktisk at ett parti - altså Nome SP - kom til møtet med konkrete forslag. Som kjent skjer den endelige budsjettbehandlingen i kommunestyret den 10. desember. For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok