Slår ring rundt ungdomslederen

Nome ungdomsråd frykter at budsjettkutt skal rive ned det gode arbeidet som gjøres for og av ungdom i Lunde og Holla. Og Sluserock kan være historie i 2017.
Ungdomsaardet Tyra Strand Grethe Dorholt

SLÅR RING: Nome ungdomsråd slår ring rundt sin ungdomsleder og håper politikerne kan skåne kulturtilbudet for kutt. F.v. Tyra Strand, Helga Wik, Emma Eriksen, Kristian Doksrød og Grethe Dorholt (leder).

Tor Espen Simonsen

Som Kanalens lesere kjenner til blir den eldre delen av Nomebefolkningen i stor grad skånet i rådmannens budsjettforslag, mens mange tilbud rettet mot barn, unge og barnefamilier rammes av kutt.

LES OGSÅ: Lørdag er det duket for futsalrunde i Ulefosshallen 

Møteplasser
Ung-kuttene er kanskje ikke store i kroner og øre, men de kommer til å smerte, mener Nome ungdomsråd.

-Dette går utover våre møteplasser og det gode miljøet som er skapt i Nome, sier Emma Eriksen.

Atle Pettersen til Sluserocks begravelse
I budsjettforslaget gjøres det klart at det uhyre populære Sluserock-arrangementet blir avholdt for aller siste gang i 2016.

Atle Pettersen kan dermed bli begravelseskonferansier i juni.

-Det er utrolig synd, for Sluserock er veldig populært og noe alle kan være stolte av, mener Tyra Strand i ungdomsrådet.

Artikkelen fortsetter under annonsen 
treff kanalen ann

Slår ring om lederen
Nome kino må i tillegg spare 15 tusen kroner, noe som ifølge kultursjef, Eva Rismo, betyr færre forestillinger i løpet av året. Men den største nedskjæringen går direkte utover det daglige ungdomsarbeidet. Her skal det spares 200 tusen kroner, og inkludert i dette ligger det også at stillingen som ungdomsleder reduseres med 30 prosent.

Nå slår ungdomsrådet ring rundt ungdomsleder Heidi Elise Strand.

-Hvis stillingen blir redusert, betyr det at hun kan jobbe mindre med ungdommene i Nome, og det vil gå utover oppfølgingen og aktiviteten, mener rådets leder Grethe Dorholt.

LES MER: Her får du vite hva som skjer hvis det blir kommunesammenslåing

-Alt vil ikke forsvinne
Det er også dette kuttet som vil gjøre det praktisk umulig å gjennomføre Sluserock i årene som kommer. Ungdomslederen har ansvar for svært mye av arbeidet med festivalen. Stillingen er i dag på 80 pro sent. I tillegg har kommunen en assistentstilling i 40 prosent. Ifølge kultursjefen må arbeidet fordeles på to personer for at kabalen skal gå opp, og det er ikke noe alternativ å slå disse sammen til én, mener Rismo.

-Vi er avhengig av å dele dette arbeidet på minst to personer for å klare å holde ungdomsklubbene åpne, sier Rismo.

Hun bekrefter samtidig det ungdommen selv sier – at krydderet og det lille ekstra vil fordufte med de foreslåtte budsjettkuttene.

-Det er fortsatt uklart hvordan dette blir løst, men et kutt vil få konsekvenser. Alt trenger ikke forsvinne helt, men måten man jobber på må endres hvis stillingen reduseres, konstaterer Rismo.

LES: OGSÅ: Alte Pettersen til Sluserock 2016

Må søke ordinære kulturmidler
Også de to private ungdomsklubbene, Fidus og Visjon, står i fare for å miste støtten fra kommunen.

-Jeg håper likevel de klarer å opprettholde driften, og de kan fortsatt søke kulturmidler fra kommunen, men dette er midler som må søkes om fra år til år, sier Rismo.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok