Lyttet ikke til ungdommen i Nome

Flertallet i Nome kommunestyre berget torsdag kveld Helgen Barnehage, men lyttet ikke til Ungdomsrådets bønn – dermed gjennomføres mange kutt som rammer barn og unge.  
budsjett nome kommune

Tor Espen Simonsen

Ungdomsrådet i Nome gikk ut i Kanalen denne uka og varslet at budsjettforslaget vil forringe mange gode tiltak og møteplasser for befolkningen under 18 år.

Det blir også kuttet i psykisk helse og helsesøstertilbudet.

LES MER: Ungdommen slår ring rundt sin ungdomsleder 

Slutt for Sluserock
Det blir med andre ord kutt i stillingen som ungdomsarbeider, kutt i tilskuddet til de private ungdomsklubbene og nedskjæringer i kinotilbudet.

En konsekvens er at det også spøker for Sluserock, som trolig arrangeres for aller siste gang i 2016.

Det er klart etter at AP, SV, SP, KrF og Venstre la frem et felles budsjettforslag i kveld. Bare FrP står på siden denne gangen.  

Flertallet berger imidlertid fritidstilbudet Kompis, som er en klubb tilrettelagt for utviklingshemmede.

Det blir heller ikke noe av privatiseringen av kommunale veier nå – men det kan bli aktuelt når en arbeidsgruppe har sett nærmere på saken.

LES OGSÅ: Rådmannens budsjettforslag for 2016 

Artikkelen fortsetter under bildet 
Ungdomsaardet Tyra Strand Grethe Dorholt
Nome ungdomsråd: Tyra Strand, Helga Wik, Emma Eriksen, Kristian Doksrød og Grethe Dorholt (leder).

Dyrere å bo i Nome
Samtidig er det klart at eiendomsskatten økes til syv promille, som er høyeste mulige takst, men reduseres igjen fra og med 2017.

Driftstilskuddet til Ulefoss Gjestebrygge på 50 tusen kroner droppes fra og med 2017.

Flertallet finansierer sine budsjettendringer ved ta ut ekstra utbytte fra energisektoren på 650 tusen kroner. I tillegg legger man mer av kommunens lån over på flytende rente, noe som skal gi en innsparing på 400 tusen kroner.

Flere innbyggere
Det budsjetteres  med at folketallet skal økes med mellom 30 og 50 personer. For å få til det, lanseres en større tiltakspakke. Her heter det blant annet at nyinnflyttede nomeheringer skal få fritak fra eiendomsskatt i fem år.

Fritaket skal gjelde: Nyinnflyttede, førstegangsetablerere og nybygg av bolig.

-Jeg håper tiltakene setter Nome enda bedre på kartet, og at det skal gi effekt, sa Aps Lisa D. Paulsen (AP), og la til:
-Fritaket fra eiendomsskatten kan få stor betydning, det er en trend at mange unge ønsker å bo litt i utkanten av byer.

Artikkelen fortsetter under bildet 
lisa d paulsen

Lisa D. Paulsen 

Ville berge Sluserock
FrP var det eneste partiet som lyttet til ungdommen i Nome. Gry Anette Rekanes Amundsen la frem et forslag der 200 tusen kroner til ungdomsarbeidet ble opprettholdt.

FrP-vil også slå sammen etater og fjerne mellomledere for å frigjøre midler slik at eiendomsskatten kan holdes «nede». Partiet ønsker å droppe privatisering av vei.

-Vi sitter igjen med 2,4 millioner kroner og bruker disse til å unngå økning i eiendomsskatten, samt mer til veivedlikehold og tilbakefører kuttet på 200 tusen til ungdomsarbeidet og håper det er nok til å videreføre Sluserock, sa FrP-Gry.  

Kanalen presenterer flere detaljer rundt budsjettet i neste ukes papiravis.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok