400 stillinger skal fordeles i Midt-Telemark

Nome, Bø og Sauherad skal nå bestemme seg for hvor 379 kommunale stillinger skal plasseres. Lokaliseringsdebatten har med andre ord startet.
forhandlinger Midt Telemark
Gullbring: Her forhandler de tre kommune Bø, Nome og Sauherad om sammenslåing i Midt-Telemark. 


Tor Espen Simonsen

Partene er enige om to forutsetninger:
 1) At tjenestene – det vil si skoler, barnehager, omsorgsboliger og kulturtilbud – skal ligge der de ligger i dag.
2) At administrasjonen skal splittes opp på fagområder og fordeles rundt i regionen, den såkalte funksjonsdelingsmodellen. Det vil si at teknisk sektor skal ligge ett sted, mens helseetaten skal ligge et annet sted.  

LES OGSÅ: Bø vil ha rådhuset og Nome er på gli

Det som skal fordeles er såkalte «flyttbare» stillinger, det vil si administrasjonen, ledelsen og kontorarbeidsplasser. Samlet er det snakk om nærmere 400 arbeidsplasser. Som kjent jobber rundt 70 av disse på Nome rådhus i dag.

Rådhuset kan kompenseres
I Midt-Telemark finnes det 112 flyttbare stillinger innen teknisk sektor, 71 stillinger innen skole og barnehage, 45 innen NAV og 30 i kraft, alt ifølge de beregningene som er gjort i dagens forhandlingsmøte. 

Dersom Nome «mister» rådhuset – med sine 70 arbeidsplasser - vil med andre ord disse kunne kompenseres ved at administrasjonen for skole- og barnehage eller teknisk etat flytter inn i de tomme rådhuskontorene.

Det er imidlertid mye usikkerhet rundt tallene som oppgis her og som nå brukes i diskusjonen om lokalisering av de tre forhandlingsutvalgene.

Trolig er det reelle antallet «flyttbare» stillinger mye lavere enn 379. Et mer realistisk anslag, basert på ansatte på de tre rådhusene, vil ligge rundt 200. 

LES OGSÅ: Nye Kampen pub åpner fredag

-Vi måles på arbeidsplasser
For første gang i prosessen har forhandlingsutvalgene nå startet å snakke om hvordan den nye kommunen skal skrus sammen. De seks politikerne fra de tre kommunene er også enige om at intensjonsavtalen som skal legges ut til folkeavstemning, må være konkret.

Intensjonsavtalen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke (SAS) som gjerne trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse, er svært uklar og generell:

-Vi må gå lengre enn SAS-avtalen, og vi må fordele tjenestene slik at vi har noe å ta med hjem igjen til våre kommuner, sa Bø-ordfører Olav Kasland.

-Det er to parametere vi måles etter ute blant folk: Det ene er rådhuset og det andre er antall arbeidsplasser, fortsatte han. 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok