Få tiltak for eldre


Eldrerådet i Nome roser frivillige lag og foreninger som gjør mye for de eldre i kommunen. Fra kommunens side mener de imidlertid tilbudet er heller tynt.

SKAL VÆRE MED: Leder for Eldrerå  det, Gudmunn Kyrkjebø og rådsmedlem Nora Bleg, synes det tyder på at kulturetaten ikke helt har fått med seg at dette er et råd som skal være med å drøfte tiltaka retta mot de eldre i kommunen.
 

Britt Eriksen
Dette kommer fram i en kommentar Eldrerådet i Nome har sendt til kommunestyrets medlemmer hvor de spesielt har tatt for seg den nye kulturplanen, Kulturens Kraft.

Kinoforestilling
”Det kan nok se ut til at det blir satsa spesielt mye på barn- og ungdom i forhold til eldre. Hadde det ikke vært for den store innsatsen fra lag og foreninger i kommunen hadde det nok vært få tiltak retta mot de eldre”, heter det.
Pensjonistlagene, Helselaget, Holla og Lunde sparebank og Holla Historielag, nevnes alle for sine gode tiltak og arrangementer. Likedan Frelsesarmeen og de øvrige religiøse lagene i kommunen.
-”Hva med en kinoforestilling for eldre”, spør Eldrerådet.

Bør gå til de som gjør noe
Statlige midler som kommunen får, knyttet opp mot ”Den kulturelle spaserstokk”, mener rådet burde kommet flere av de frivillige foreningene til gode.
-Vi registrerer at det er tenkt å sette i gang en ”hustrubadur-ordning”, og det er sikkert vel og bra. Men det hadde vært ønskelig at dette og lignende tiltak hadde blitt drøftet med Eldrerådet og andre lag som engasjerer eldre. For oss virker dette noe tynt, mener leder for Eldrerådet Gudmunn Kyrkjebø og rådsmedlem Nora Bleg.
-Potten på 35 000 kroner er mye penger som ikke burde brukes på et enkelttiltak, men gå direkte til de lag og foreninger som faktisk gjør noe for de eldre, sier de.

Med i drøftingen
Eldrerådet synes det er mye bra i det som presenteres av kraftstrategier, men etterspør rådets deltakelse i prosessen. ”Siden Nome kommune har et Eldreråd, synes det som om kulturetaten ikke helt har fått med seg at dette er et råd som skal være med å drøfte tiltaka retta mot de eldre”, heter det i kommentaren. Det presiseres at det er sterkt ønskelig med et tettere samarbeid mellom kulturetaten og Eldrerådet. 

Bør interessere flere
Eldrerådet har også tatt Kanalstipendet opp til debatt, hvor de mener det er behov for å gjennomgå kriteriene på nytt.
-Jeg har vært på alle utstillingene siden Kanalstipendet ble etablert. De første årene fikk vi se fantastisk flotte motiver, hentet fra Telemarkskanalen, sier Gudmunn Kyrkjebø og kommer frem med en plakat fra utstillingen 1995, som viser Odd Melseths maleri fra Strengen, som ett eksempel.
-Vi mener det er viktig med kunst som interesserer flere, ikke bare for noen enkelte. Dessuten bør det ha tilknytning til kanalen slik det var tenkt. Telemarkskanalen er lang, og det er mye å hente, mener de to.

Spekulativt og eksperimentelt
I kommentaren skriver rådet at ”stipendet var ment å få øynene opp for alt det fantastiske som Nome har ved at Bandak-Norsjø kanalen ligger i Nome kommune. Når en ser på besøkstall og det som blir stilt ut, er det spørsmål om en burde se nærmere på statuttene for å få kanalstipendet. For en del eldre er kanalen spesielt kjær, alle har et forhold til den. Det som har vært stilt ut de siste åra virker vel spekulativt, eksperimentelt og har ikke appellert til de store masser og aller minst til de eldre, skriver Eldrerådet som avslutter med å be Nome kommune og Holla og Lunde sparebank ser nærmere på kriteriene for å få stipendet.

Tror på magiske steder
Det Eldrerådet imidlertid har stor tro på er prosjektet kalt ”Home of the Magic Places”, som er et innspill fra Knut M. Nesse, for å videreutvikle Telemarkskanalen som attraksjon og reiselivsopplevelse.
-Dette prosjektet kan være det som skal til for å vekke allmennhetens interesse for kanalen. Her skulle vi tro at mange eldre kunne bli en viktig ressurs, mener Kyrkjebø og resten av Eldrerådet som håper de eldre her blir tatt med på råd.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok