Skolen inn på Bandak


For å sikre bedriften lærlinger som duger, har Bandak AS tatt grep og flyttet deler av Lunde videregående skole inn i egne lokaler. –Dette er en vinn-vinn situasjone, heter det fra alle hold.

NY SKOLEHVERDAG: Til sammen 15 elever fra Teknologiske industrifag ved Lunde videregående skole, får nå skolegangen sin i produksjonshallen på Bandak. Fire av dem var på plass allerede fra sist mandag. Fra venstre: Pål Fiskodde, Tormod Otterkjær (faglærer), Simen Krossli, Bård Sundsli og Vetle Rønningen. 

Britt Eriksen
Både Opplæringskontoret i Telemark, rektor, elever og ikke minst bedriften selv, er svært godt fornøyd med det skrittet som nå er tatt, og som knytter høyteknologibedriften og skolen i Lunde, enda tettere sammen. Begivenheten ble markert sist fredag, med marsipankake til alle impliserte.

All praksis
Til sammen 15 elever fra Teknologiske industrifag ved Lunde videregående skole, vil nå få andre året av yrkesfagutdannelsen sin i produksjonshallen på Bandak.
-Vi har hentet både lærer, elever og maskinpark hit til Bandak, og det betyr at all praksis vil foregå her, forteller produksjonsansvarlig ved bedriften, Harald Tinnesand.
Selv om det siden Bandaks etablering i Lunde i 1962 har vært tett samarbeid mellom skole og bedrift, er dette noe nytt.
-At hele læringsarenaen er flyttet er helt nytt for oss, forteller Tinnsand.
Stiller krav
Han legger ikke skjul på at Bandak i en tid har slitt med å få lærlinger som er gode nok for bedriften. Stort fravær og slappe holdninger i forhold til læreprosessen, er ikke noe ledelsen ved Bandak kan leve med.
-Det er riktig at vi for et par år siden tok kontakt med skolen og uttrykte bekymring for de elevene vi ”kjøpte”. Vi mente at noe måtte gjøres, og satte oss ned sammen med opplæringskontoret. Det ble da bestemt at vi skulle ta elevene hit til oss, forklarer Tinnesand.
Han mener at skolen gjør så godt de kan uti fra sine forutsetninger, men at det likevel blir for dårlig i forhold til hva bedriften krever.
-Vi leverer deler til alt fra romraketter til offshoreutstyr som skal ned på 4000 meters dyp. Det krever av de som jobber her at de er litt mer enn vanlig interessert og engasjert i yrket sitt, fastslår Tinnesand.
-Nå får vi ett år på oss til å bli kjent og se hvem som er motiverte, før vi tilbyr lærlingkontrakt.  Heldigvis virker  alle elevene som er med i dette prosjektet i år  ut til å være motiverte, sier han.
Handler om holdninger
Midt oppe i saken om opplæring på Bandak, tar Tinnesand opp et litt ”touchy” tema. Han mener mange av dagens ungdommer generelt har for litt for slappe holdninger.
-Det går på dette med vanlig folkeskikk, med å innrette seg etter systemet og delta i felles aktiviteter. Vi må vel kanskje begynne å sette noen krav som de likevel møter før eller siden.
Det går på holdninger, holdninger og holdninger, mener han.
Realistisk arbeidssituasjon
Men også for skolens del er det nye samarbeidet av stor betydning.
-Vi i fylkeskommunen har ikke sjanse til å gi elevene den spesialopplæringen innen maskinfag og verkstedindustri som de kan få her. Vi har begrensede midler og ikke mulighet til å oppdatere oss med det siste av teknologisk utstyr, sier fagopplæringssjef i Telemark, Hans Jacob Edvardsen.
-Dette vil bety en helt realistisk arbeidssituasjon i stedet for at man sitter i et skoleverksted. Her har de det siste av moderne utstyr, sier formann for Opplæringsnemda i Telemark, og leder av NHO Telemark, Nikolai Boye som mener elevene nå vil få anledning til å forberede seg til læretida på en langt annen måte.
Bedrift i bedriften
Tormod Otterkjær er faglæreren som blir med på flyttelasset til Bandak. Han mener samarbeidstiltaket er en stor fordel ved at elevene kommer inn i et miljø på høyde øvrig industri i Norge.
-Det er ikke lengre slik at yrkesopplæringen kan ta i mot elever som ikke orker å gjøre noe annet. Den yrkesfaglige studieretningen krever også en viss terskel for teori. Det å komme inn i en bedrift vil dessuten gjøre at elevene oppdager hvordan de må oppføre seg, og vil få se at det stemmer det som læreren har sagt, sier Otterkjær som presiserer at han har en fin klasse.
-Vi vil nå bli en bedrift i bedriften, som betyr at vi får oppdrag av Bandak som skal leveres til Bandak. Til det skal vi bruke både eget og bedriftens produksjonsutstyr, som er si datastyrte verktøymaskiner, forklarer læreren.
Tilhørighet
En annen tanke med initiativet er at Bandak er opptatt av å knytte til seg folk fra nærmiljøet.
-Vi ønsker folk med tilknytning til lokalsamfunnet fordi vi har tro på at det da er lettere å holde på dem. Det er ikke for ingenting vi er på skolene med bløtekake til elevene. Det er fordi vi vil at de skal tenke på Lunde og på Bandak. Vi er generelt opptatt av samfunnsengasjement og
brenner for Lunde og lokalmiljøet, avslutter lean production manager, Harald Tinnesand.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok