Ranssaken på stedet hvil


Politiet har så langt ikke oppnådd noe gjennombrudd i ranssaken mot Holla og Lunde Sparebank i Lunde sist mandag.

Dramatisk: Sist tirsdag klokken 10.10 fikk politiet melding om ran i Holla og Lunde Sparebank i Lunde. Kort tid etter var politiet på pletten med store mannskaper. Blant annet en hundepatrulje som straks ble satt inn i søket etter ranerne.


Børre Berg Jacobsen
Det bekrefter politiførstebetjent Turid Ofte Gundersen ved Bø lensmannskontor.
- Vi har satt fem personer på saken, alle fra Midt-Telemark, sier Ofte Gundersen.
- Jeg kan for øvrig bekrefte at etterforskningen foregår for fullt, men vi er svært interessert i tips fra publikum. Er det noen som skulle ha opplysninger i saken, så ring 02800.

Hemmelig
I løpet av uken har det kommet frem at ranerne fikk med seg et femsifret beløp fra banken i Lunde.
- Av etterforskningsårsaker kan jeg ikke gå inn på beløpets størrelse, men jeg kan bekrefte at ranerne fikk med seg penger, sier Ofte Gundersen.
- Ut over dette kan jeg ikke røpe mer om hvordan vi arbeider med denne saken i øyeblikket, men håpet er selvsagt at vi snart skal løse saken.

Spekulasjoner
Varden og TA har i løpet av uken spekulert i både beløpet som ranerne fikk med seg, om de to som var inne i banken var alene om ranet, og ikke minst om de tok toget fra Lunde i etterkant. En sort Mercedes er også nevnt som sentral i ranet.
- Jeg har sett at det har blitt spekulert på både det ene og andre i denne saken, men mye må stå for journalistenes egen regning, sier Ofte Gundersen.
- Svært mye er direkte spekulasjoner som overhodet ikke har kommet fra politiet.

Famler
Det har i flere sammenhenger blitt spekulert i at ranerne skal ha en lokal tilknytning på den måten at de kommer fra nærområdet.
- Igjen spekulasjoner som jeg ikke ønsker å kommentere nærmere, sier politiførstebetjenten.
- Vi har ingen konkrete spor å gå etter, og på spørsmål om ranerne har, eller kan ha, lokal tilknytning vet vi ikke på det nåværende tidspunkt, sier politi-førstebetjent, Turid Ofte Gundersen.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok