Stengte vinduer bekymrer


Ved Gvarv skole er nær sagt alle vinduene i klasserommene hvor mellomtrinnet og ungdomsskolen holder til, spikret igjen. Kun smale vinduer kan benyttes som rømningsveier.

VELDIG SMALT: -Dette er det eneste vinduet som kan åpnes. Det er så smalt at det er lite egnet som rømningsvei, mener inspektør og brannvernleder ved Gvarv skole, Torstein Hoel.

Britt Eriksen
Årsaken er at karmer og vinduer er i så dårlig forfatning at de ikke lengre kan brukes.
-Karmene er pill råtne, og vi har rett og slett måttet spikre igjen for at ikke vinduene skal falle ut, bekrefter skolens inspektør, Torstein Hoel.

I lang tid
Denne situasjonen er imidlertid ikke av nyere dato. I følge Hoel er det mange år siden dette ble gjort, uten at man har klart å løse problemet. Han er langt i fra tilfreds med situasjonen.
Alle har vært her
-Nei dette bekymrer både meg og de andre ansatte ved skoen, samt en del foreldre. For min egen del er jeg brannvernleder, og dermed ansvarlig for sikkerheten her. Men vi har for lengst rapportert til de ansvarlige i kommunen som er vel kjent med den tilstanden skolen er i, forklarer Hoel.
-Hvert år har vi hms-gjennomgang og rapportene vi sender over ligger i stabler på kommunehuset. Alle har vært her i tur og orden for å se på forholdene, både politikere, administrasjon, rådmann og ordfører. Da sier de ”dette må vi få gjort noe med”, og siden så skjer det ingenting, forklarer inspektøren.

Til lufting
Hvert klasserom har plass til rundt 25 elever. Det er kun én dør inn til rommene, hvor vinduene ikke kan åpnes. Med unntak av det smaleste vinduet på rundt 50 centimeters bredde, helt inn mot veggen, mangler de øvrige vridere. Inspektøren mener de smale vinduene er vanskelige å benytte som rømningsvei for eksempel ved en brann.
-Også fordi det noen steder er to til tre meter ned. Disse vinduene er helst egnet til lufting, mener han. Barneskolens del av bygget mangler annen ventilasjon.

Skal ha brannøvelse
Når hadde skolen brannøvelse sist?
-Det er nok et par år siden. Men vi har hatt noen ”ufrivillige” som følge av falsk alarm. For øvrig skal vi ha en øvelse med det første.
Brannslanger ødelagt
I tillegg til stengte vinduene, hvor både beslag og listverk er ødelagt, er også alle skolens brannslanger ødelagt fordi de er for gamle. En runde rundt i ganger, korridorer, toaletter og skolegård, viser sprukne himlingsplater, vegger som er tagget og dodører knust.
-Dessverre er det alltid bare snakk om penger. Når ikke vedlikeholdsbudsjettet holder blir det etterslep. Og når det ikke ser fint ut lengre, blir det også mer utsatt for ødeleggelse, sier Hoel.

Krav om to rømningsveier
I følge brannsjef i Midt-Telemark Brann og Redningstjeneste, Bjørn Jensen, er forskriftene krystallklare når det gjelder krav til rømningsveier.
-Det skal alltid være to rømningsveier ut. Når det gjelder skole som er i risikoklasse 3, kan vinduer under visse forutsetninger benyttes som rømningsvei, forklarer Jensen. Han kan opplyse om at skolen vil få tilsyn i løpet av høsten.

Bekymringsmelding
Mandag mottok brannsjefen en bekymringsmelding fra lokalt verneombud ved Gvarv skole, angående rømningsveiene ved skolen. Denne ble videreformidlet til Sauherad skole ved brannvernkoordinator Tarald Gjerden. Han kan bekrefte dette, men har ennå ikke gitt noen tilbakemelding.
-Dette er en gammel skole, bygget etter plan- og bygningsloven fra 1965. Men det er ingen tvil om at behovet for oppgradering er til stede. Når det gjelder rømningsveier er disse tenkt ut i korridoren og derfra og ut, hvor det er utgang i begge ender av bygget. Vinduene er dermed ikke tenkt som rømningsvei, sier Gjerden. Han deler imidlertid bekymringen til de ansatte ved skolen, men ser forholdet som et generelt problem for Sauherad.
-Min bekymring er at kommunen har for lite penger til vedlikehold generelt, fastslår han.

 

FOR DÅRLIG: Vinduene er spikret igjen og vridere fjernet fordi de er for råtne til å brukes.

 

ÅPENT: Denne doen byr på både utsyn og innsyn…

 

SPRUKNE TAKPLATER: Slik ser deler av taket i skolens inngangsparti ut.

SØPPELKASSE? Denne inspeksjonsluka er tatt i bruk som søppelkasse.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok