Her gjør Carl Diderik det igjen

Nome kommunestyre har i kveld fattet et enstemmig vedtak om den videre skjebnen til Haugbygningen. Det aktuelle huset må vike for bygging av ny brannstasjon på Ulefoss. Eller retter sagt: Huset må flytte på seg. 

Tor Espen Simonsen 

Holla Historielag og Øvre Verkets venner, samt flere sterke talspersoner i politikken, har vært svært kritiske til riving av Haugbygningen som i dag ligger inne på industriområdet til Ulefos Jernværk.

Historielagets Gunnar Sanden pekte i et innlegg torsdag kveld på byggets egenart og historiske betydning, men lanserte også en løsning for fremtidig bevaring. En privat stiftelse er på trappene, og denne skal ha muskler til å restaurere og drifte bygget blant annet til utleie og arrangementer. 

haugbygningen HD bilde1
Stridens kjerne: Haugbygningen (med Ulefoss brannstasjon i bakgrunnen)

Men en bevaring av bygget er altså i konflikt med planene om å bygge ny brannstasjon på Ulefoss. 

brannfolk
Mobiliserte: Brannfolka på Ulefoss mobiliserte til torsdagens kommunestyremøte. 

Politikernes dilemma 
På motsatt side i saken står derfor brannmannskapene samt Brennebu AS som er Cappelens eiendomsselskap.

Arne Gavle representerte sistnevnte i møtet torsdag. Han la vekt på at området er regulert til industriformål, og at en fredning vil kunne komme i konflikt med fremtidig industriutvikling i jernverkets regi. 

-Verket trenger dette reservearealet, sa Gavle. 

Politikernes dilemma er at et vedtak om å rive bygget, kan bli stoppet av fredningsmyndigheten. 

forside kanalen haugbygningen
Faksimile: Kanalen 16.06.16

APs Tormod Halvorsen tok ordet og ba om samarbeid og kompromiss i saken. Etter flere gruppemøter og mye diskusjon ble han på sett og vis hørt. 

Her gjør han det igjen 
Etter et av gruppemøtene fikk grunneier Carl Diderik Cappelen taletid. Der kom han med følgende budskap: 

-Det vi har gjort i denne saken er å stille et areal til disposisjon omkring Haugbygningen med tanke på utrykningstiden for industribrannvernet. Det å løpe cirka 350 meter er nok det mannskapene orker med arbeidsklær og tresko. Men bygget er til salgs for én krone, hvis det flyttes. Vi har også sett på muligheten for at det kan plasseres på et areal bak Sentrumsvingen Café. Vi er til å snakke med for å få til en grei løsning, sa Carl Diderik Cappelen.

feks ulefoss
Faksimile: Magasinet "F.eks" fra 1995 skrev om Ulefoss. 

Det er imidlertid ikke første gang Carl Diderik Cappelen tilbyr å gi bort et hus for én krone - mot at det flyttes. 

Enstemmig for flytting
I den nå legendariske utgaven av "F.eks" fra 1995 der Erling Fossen var redaktør, er industrieieren sitert på følgende: "Kohinor er laget for en annen tid og er uegnet som bolig i dag. Du skal få kjøpe bygningen av meg for én krone. Betingelsen er at du sørger for å ta den med deg. 

Etter innspillet fra Cappelen, ble det enstemmig vedtatt at Haugbygningen skal flyttes. Det må skje innen en frist som er satt til nyttår i år, slik at fremdriften for den nye brannstasjonen ikke stopper opp. Byggestart her er planlagt utpå nyåret 2017. 

Det heter også i vedtaket at kommunen ikke kan ta på seg noen økonomiske forpliktelser i forbindelse med flyttingen.

John erlend gaaserudJohn Erlend Gaaserud

Tillitsvalgt for brannmannskapene på Ulefoss, John Erlend Gaaserud, sier til Kanalen at han er fornøyd med utfallet, og at dette er det beste man kunne håpe på.

-Alternativene ville vært verre, da kunne vi risikert at vernemyndighetene iverksatte midlertidig vern, noe som ville ført til utsettelse av byggestart. 


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok