Bandak-konsernet er konkurs - men driften går som normalt i Lunde

Bandak Group AS og Bandak Risør AS er konkurs. Det skjer etter at selskapet selv begjærte oppbud i dag tidlig. De ansatte i Lunde ble informert om situasjon på et allmøte klokken 09.00 i dag. Men driften ved Lunde-avdelingen går enn så lenge som normalt.

Tor Espen Simonsen 

-I praksis vil dette si at vi (Bandak Lunde, journ) fra og med i dag av opererer som en selvstendig enhet, med normal drift. Det er ikke store justeringer som må til, siden vi har vært så selvstendig som det er mulig å være tidligere også, sier Elna Strømme, daglig leder ved Bandak Lunde.

Bandak Lunde har i dag cirka 70 ansatte, hvorav åtte er permittert. For relativt kort tid siden var det rundt 120 ansatte ved avdelingen på Sagamoen.  

Forhandlet om gjeld
Konkursen i konsernet kommer etter at gjeldsforhandlingene med kreditor DNB har strandet.

Ifølge dagens TA har forhandlingen dreid seg om rundt 50 millioner kroner.

I praksis er det nå DNB som eier Bandak Lunde.

-Vi har jobbet hardt for å finne en løsning som bevarer så mange arbeidsplasser som mulig. Vi begjærer oppbud i Bandak Risør og i morselskapet med tungt hjerte, men er glade for at vi har funnet løsninger som gjør at vi klarer å videreføre driften i de øvrige datterselskapene i konsernet, til tross for svært krevende tider i norsk olje og offshoreindustri. Det viktigste nå er at ansatte som mister jobbene blir tatt hånd om på en god måte, samt at vi finner gode løsninger for kunder og leverandører som blir berørt, sier administrerende direktør Per Gunnar Borhaug i en pressemelding.

Venter på informasjon 
Nome-ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) sier til Kanalen at det er tatt initiativ til å skaffe til veie lokale investorer.

Etter det Kanalen har fått opplyst, dreier dette seg blant annet om tidligere konsernsjef i Bandak, Bjarne Moursund i Telemark Group. Men han avviser dette overfor Kanalen.

På Sagamoen skal de ansatte ha tatt informasjonen under allmøtet tirsdag morgen med ro. Men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

-Vi vet lite enn så lenge, og venter på mer informasjon, sier Strømme til Kanalen.

Elna Strømme 

Lønn og feriepenger 
Det er ikke kjent hvilket tidsperspektiv DNB har på å finne nye eiere for de gjenværende virksomhetene i Bandak.

Ifølge Strømme har det imidlertid kommet beskjed om at lønn og feriepenger utbetales som normalt.

Lundes stolthet 
Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret beskriver situasjonen som «kjempealvorlig».

-Dette er en stor og viktig hjørnesteinsbedrift, men det er en lettelse å se signalene om at Bandak Lunde skal drives videre. Det må vi ta som et positivt tegn, og tro på at det er muligheter fremover. Så skjønner jeg at dette er kjempetøft for både ledelse og ansatte i Lunde som har hatt en god og trygg arbeidsplass i mange år. Bandak har vært en av Lundes stoltheter, sier Tveito Lundefaret.

Hun legger til at det er tett dialog mellom kommunen og Lunde-avdelingen, og bekrefter altså at det jobbes med mulige investorer.

-Jeg kan si at det er tatt initiativ fra noen telemarksinvestorer. Men det skjer ting hele tiden og jeg ønsker ikke å kommentere mer rundt saken, annet enn at det er mange gode krefter som nå gjør det de kan for å bidra.


Herkules kjøpte seg inn i Bandak i januar 2010, og har siden kjøpt opp flere selskaper under samme overbygning for å skape en aktør med kapasitet til å håndtere oppdrag som underleverandør til store kunder innen subsea-segmentet. Det dramatiske fallet i oljeprisen, store kutt i oljeinvesteringene og prispress, har ført til redusert aktivitet og insourcing blant Bandaks kunder. Som en følge av dette la Bandak ned tre lokasjoner i 2014 og 2015 og arbeidsstokken ble redusert med 200 ansatte.

-Vi har gjennomført flere krevende kostnadsreduksjoner og nedbemanninger de siste par årene for å komme gjennom oljenedturen, men dessverre har ikke dette vært nok. Ordrereserven er ned ca. 75% i forhold til for to år siden. Driftsresultat og kontantstrøm for gruppen er negative så langt i år. Bandak Risør, der tapene er størst, er veldig hardt rammet av mangel på nye subsea utbyggingsprosjekter. I tillegg er det veldig prispress på de få prosjektene som er i markedet, sier administrerende direktør Per Gunnar Borhaug videre i pressemeldingen.

Fakta om Bandak Group:
**Bandak Group består av morselskapet Bandak Group AS, og datterselskapene Bandak Risør, Bandak Lunde, Bandak Engineering i Ålesund, ITM i Tananger og Florø og Multi Fibre i Malaysia
**Gruppen har 355 ansatte. 13 ansatte i morselskapet og 79 ansatte i Risør berøres av at det begjæres oppbud i to av selskapene i konsernet.
**Bandak Group hadde en omsetning på 612 millioner kroner i 2015, med et driftsunderskudd (EBITDA) på 16 millioner kroner
**Bandak Group eies av Herkules Private Equity Fond III (89,73%) og noen få minoritetsaksjonærer gjennom et holding-selskap.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok