Nye eiere overtar Bandak Lunde

En lokal investorgruppe bestående av Bjarne Moursund, Arne Gavle, Joar Ajer samt Nome Investeringsselskap AS og Telemark Utviklingsfond har kjøpt Bandak Lunde AS. 

Tor Espen Simonsen

Dermed er den store usikkerheten rundt hjørnesteinsbedriften i Nome ryddet av veien etter konkursen i konsernet i starten av juli. Videre drift er sikret. 

Se tidslinje nederst i artikkelen. 

Moursund, Gavle og Ajer går inn med drøyt syv millioner kroner og blir med det majoritetsaksjonærer gjennom det nystiftede eierselskapet BAJA AS.

De tre herrene har som mange vil vite innehatt sentrale roller i Bandak-systemet tidligere, og kjenner bedriften og markedet godt.

Moursund var konsernsjef i perioden 2004 til 2012.

Gjeldsettergivelse
To halvoffentlige aktører går inn som minoritetsaksjonærer. Nest største eier blir Telemark fylkeskommune gjennom Telemark Utviklingsfond (TUF), deretter følger Nome Investeringsselskap AS (NI).

NI går inn med 2,5 millioner og vil eie mellom 15 og 20 prosent av bedriften på Sagamoen, mens TUF får en post på drøyt 30 prosent.

Samlet skyter de nye eierne inn litt over 14 millioner kroner. I tillegg kommer gjeldsettergivelse fra DNB og nye låneopptak i Sparebank1 Telemark.

faksimile bandak
Faksimile: Kanalen 4. august 

Enige om ny leieavtale

Kanalen skrev i forrige uke at DNB hadde akseptert budet fra en lokal investorgruppe og at et salg var nært forestående.

De 84 ansatte ved Bandak Lunde AS ble informert om eierskiftet på et allmøte torsdag formiddag. Men etter det Kanalen forstår ble det arbeidet hektisk med nødvendige avtaler helt til det siste.

Først onsdag kveld kom man til enighet med huseieren om leiebetingelsene. Bandaks lokaler ble solgt til en ekstern investor for noen år tilbake, og en reforhandlet avtale om leiesummen skal ha vært kritisk for gjennomføring av kjøpet.

Formelt er det heller ikke signert en avtale med ny bank om finansieringen. Dette skjer først etter at Sparebank1 Telemark har hatt ekstraordinært styremøte mandag.

-Men vi føler oss så sikre at vi går ut med nyheten nå, sa påtroppende styreleder Bjarne Moursund på en pressekonferanse torsdag.

bandak allePressekonferanse: Joar Ajer, Eva Rismo, Aslak Fjeld (Nome Investeringsselskap), Terje Bakka (TUF), Bjarne Moursund, Arne Gavle, Sven Tore Løkslid (Telemark fylkeskommune/TUF), Bent Gurholt (MTNU) og Bjørg Tveito Lundefaret

Alle sorger er ikke slukket
Det var en lettet og fornøyd Nome-ordfører, Bjørg Tveito Lundefaret, som åpnet pressekonferansen.

Hun pekte på det lokale eierskapet som en styrke for bedriften. Før konkursen i Bandak-konsernet var aksjene eid av investeringsfondet Hercules.

-Men alle sorger er ikke slukket med dette, og det ligger mange utfordringer foran oss, sa ordføreren, med henvisning til dagens vanskelige markedssituasjon.

De nye eierne ønsket ikke å kommentere kjøpesummen, men opplyser at overtakelsen skjer gjennom en pakkeløsning der tidligere kreditor DNB har ettergitt gjeld, nye låneopptak i Sparebank1 Telemark og friske midler fra eierne.

Berger arbeidsplasser
Ifølge Bjarne Moursund har de nye eierne tilstrekkelig soliditet til å ta industribedriften på Sagamoen videre inn i fremtiden. Men han legger til at Bandak må gjennom nye runder med kostnadsreduserende tiltak.

-Bandak Lunde AS har tapt penger i første halvår i år, og vi må jobbe med produktiviteten og få ned kostnadene. Markedet vil fortsatt være vanskelig i to til tre år. Ambisjonen er å beholde flest mulig arbeidsplasser, men jeg vil heller berge 75 arbeiderplasser enn å miste alle 84, sa Moursund.

Den nye styrelederen ønsket ikke å kommentere hvorvidt det blir endringer i ledelsen eller detaljene rundt hvordan kostnadsreduksjonene skal gjennomføres.

-Det blir justeringer, men det er usikkert hvordan det vil skje, og vi er uansett avhengig av en «kritisk masse» med ansatte for å holde produksjonen i gang.

Dette har skjedd i saken

Kanalen har fulgt Bandak-saken over lang tid. Nedenfor ser du et utdrag artikler som har tatt for seg krisen i Bandak etter oljeprisfallet. I alt er saken omtalt 16 ganger i Kanalen siden februar 2015. 

Kanalen 190215
Faksimile: 2. februar 2015 skrev Kanalen at Bandak Lunde AS sendte ut permitteringsvarsler til alle ansatte. 


Kanalen 100915
Faksimile: 10. september 2015 var situasjonen fortsatt vanskelig ved Bandak Lunde AS, men det forelå ingen umiddelbar fare for stans.

Kanalen 171215
Faksimile: 17. desember 2015 ble det klart at flere ansatte mistet jobben og at alt innleid personell fikk sine kontrakter avsluttet.

Kanalen 070116
Faksimile: 7. januar 2016 skrev Kanalen at Bandak-konsernet var i ferd med å gjennomføre omfattende nedskjæringer. Det ble gjennomført flere runder med oppsigelser. 

Kanalen 300616 2

Faksimile: 30. juli 2016 ble Bandak-konsernet slått konkurs. Men DNB holdt datterselskapet Bandak Lunde AS flytende. Prosessen med å finne nye eiere startet for fullt. 
Kanalen 300616
Faksimile: 30. juli 2016 omtalte Kanalen for første gang at tidligere konsernsjef i Bandak, Bjarne Moursund (2004-2012), vurderte å gå inn på eiersiden i Lunde-bedriften.

faksimile bandak
Faksimile: 4. august 2016 skrev Kanalen at DNB hadde akseptert budet fra en lokal investorgruppen og at et salg var nært forestående. Én uke senere var avtalene i boks.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok