Fylkesmannen anbefaler sammenslåing av Nome, Bø og Sauherad

Toppledelsen i Nome, Bø og Sauherad møtte i ettermiddag til drøfting om kommunereformen med fylkesmannen i Telemark Kari Nordheim-Larsen. Sistnevnte anbefaler at de tre kommunene slås sammen. 

Tor Espen Simonsen

Fylkesmannen anbefaler at det etableres én kommune i Midt-Telemark som baseres på en sammenslåing av Bø, Nome og Sauherad, heter det i en pressemelding som ble sendt ut rett etter møtet. I dagligtalen er det dette som gjerne beskrives som tvangssammenslåing. 

-Fylkesmannen mener at disse tre kommunene samlet vil være bedre i stand til å produsere gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, heter det videre. 

-Styrker lokaldemokratiet 
I sin begrunnelse for å anbefale tvang i denne sammenhengen, peker fylkesmannen blant annet på at Midt-Telemark utgjør et felles bo- og arbeidsmarked, og mener regionen kan ivareta en helhetlig videreutvikling på en bedre måte.

Det vises også til at kommunene hver for seg har hatt økonomiske utfordringer over lang tid.

-En samlet kommune i Midt-Telemark kan gi grunnlag for å bedre denne situasjonen. Dersom alle tre slår seg sammen kan flere av dagens interkommunale samarbeid organiseres under direkte kontroll av kommunestyret. Dette styrker lokaldemokratiet. Geografisk ligger det godt til rette for sammenslåing. Dette underbygges av strukturkriteriet i nytt inntektssystem som gir et økonomisk insentiv for sammenslåing, heter det. 

Artikkelen fortsetter under annonsen 
annonse utret

Stortinget avgjør
Uavhengig av hva fylkesmannen i dag har uttalt er det Stortinget som har siste ord i saken. Den politiske behandlingen av fremtidens kommunegrenser i Midt-Telemark skjer imidlertid ikke før sommeren 2017.

Dersom Stortinget følger opp og sier at de tre kommunene i Midtfylket skal bli én organisasjon, vil sammenslåingen formelt skje 1. januar 2020.

Men veien frem dit ligger foreløpig mørklagt.

Hvem skal bestemme hvor kommunesenteret skal ligge? Hvem bestemmer navnet på den nye kommunen og hvem bestemmer hvor tjenestene skal produseres? Det finnes ingen regler eller maler å følge i en slik sak. Det har ikke skjedd tvangssammenslåinger i Norge siden 1980-tallet, og ingen eksempler fra den tiden kan kaste lys over situasjonen i Midt-Telemark, sier forskere Kanalen har snakket med. 

Heller ikke fylkesmannens Per Dehli hadde fasiten da Kanalen snakket med ham om saken i slutten av august:

-Det er et godt spørsmål, og vi sitter midt oppe i disse diskusjonene nå, men har ennå ikke konkludert med hva vi kommer til å tilrå, sier han.

Folkeaksjonen fikk viljen sin 
10. april stemte et flertall av innbyggerne i Nome nei til intensjonsavtalen om sammenslåing i Midt-Telemark, og kommunestyret fulgte senere opp avstemningen ved å stemme nei til samme avtale. 

Samtidig har flere reagert på den store meningsforskjellen internt i Nome. Et overveldende flertall av innbyggerne i Lunde ønsket sammenslåing, mens et like overveldende flertall sa nei i Holla-delen. 

En gruppe som kaller seg "Folkeaksjonen Nome inn i Midt-Telemark" samlet nylig inn 656 underskrifter for sitt krav om at Fylkesmannen i Telemark må innstille på bruk av tvang. I brevet som fulgte med underskriftene, heter det blant annet at Ulefoss utgjør et lite mindretall i Midt-Telemark som blokkerer dannelsen av en ny kommune i regionen. 


FAKTA: 
** Nome, Bø og Sauherad ble enige om en intensjonsavtale for «Midt-Telemark kommune» i mars 2016.
** I de parallelle folkeavstemningene søndag 10. april stemte både Bø og Nome nei til intensjonsavtalen, mens Sauherad sa klart ja gjennom en spørreundersøkelse. Valgdeltagelsen var så lav i Bø at politikerne så bort fra resultatet. I Nome viste opptellingen et klart ja-flertall i Lunde og et klart nei-flertall i Holla.
** Et stort flertall i Nome kommunestyre valgte å følge folkeavstemningen, selv om det er politisk flertall for sammenslåing.
** Bø og Sauherad vedtok deretter å slå seg sammen.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok