Treningssenteret Helsesmio i Lunde varsler stenging

1. november må Meieriet Kultur AS i Lunde stenge dørene dersom bedriften ikke etterkommer krav fra bygningsmyndighetene. Pålegget om stenging går også utover treningssenteret Helsesmio som er leietaker i bygget.

Hege Dorholt

I et brev fra teknisk etat til Meieriet Kultur AS går det frem at et permanent ventilasjonsanlegg ikke er etablert innen gitte frister.

Det er kun storsalen (konserthallen) som har godkjent ventilasjon dokumentert.

Meieriet har i lang tid drevet på midlertidig brukstillatelser.

Helsesmio varsler stans 
Treningssenteret Helsemio, som er leietaker i Brugata 12, har sendt ut en kunngjøring til alle sine medlemmer. Her varslers stans i driften fra og med 1. november.

-Dette skyldes et kommunalt vedtak ift. kriterier for bruk av bygget, og gjelder hele Meieriet Kulturhus. Det er nødvendig å påpeke at Helsesmio AS ikke har noen innflytelse eller skyld i dette, men som leietager må vi følge de kommunale vedtak som gjelder for hele bygget. Vi har kontinuerlig jobbet for å finne løsninger ift. driften ved Helsesmio uten at man har kommet frem til en løsning som er tilfredsstillende ift. de kommunale retningslinjer, heter det i kunngjøringen.

Det har foreløpig ikke lyktes Kanalen å få en kommentar fra Helsesmio. Men de opplyser til sine medlemmer at det jobbes med å finne løsninger på det de anser som en midlertidig situasjon.

Tålmodigheten brukt opp
I august ble Meieriet varslet om at bygningsmyndighetene vurderte å trekke midlertidige brukstillatelser, dersom krav om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av ventilasjonsanlegg ikke ble imøtekommet innen 30. september. Kommunen mottok ikke tilbakemelding i saken. Firmaet Admar AS som tidligere var tilknyttet virksomheten har sagt fra seg ansvarsretten.

-Det er gitt anledning til å utføre kontroll av eksisterende anlegg, men vi har ikke fått noen tilbakemeldinger. Nå er tålmodigheten brukt opp med tanke på midlertidige løsninger, sier Terje Pedersen i teknisk etat i Nome kommune.

Vil gjøre alt for å løse situasjonen
Eier og driver av Meieriet kultur AS, Ådne Tremyr, mener det må være mulig å komme til enighet med kommunen.

-Vi har vi gjort en avtale med et nytt firma og vil ha ansvarlig søker med kompetanse om ventilasjon på plass om få dager. Vi vil gjøre alt for å løse dette. Det er klart at vi i etterpåklokskapens lys kunne gjort ting annerledes og jeg håper vi nå skal kunne ordne opp, sier han.

-Men tror du en avtale med nytt firma vil være nok til å unngå stenging nå?

-Ja. Jeg er i dialog med kommunen og håper vi kan komme til enighet. Jeg mener at den dokumentasjonen kommunen har fått av oss, viser at anlegget er tilstrekkelig i forhold til bruken, men her er vi ikke enige og vi vil derfor ta en ny runde med prosjekteringsansvarlige nå, for å dokumentere på nytt og eventuelt utbedre hvis det viser seg å være behov for det.

Både Tremyr og kommunen bekrefter at det kommende bluesarrangementet på Meieriet 22. oktober, kan avvikles som normalt.

Flere ventilasjonsanlegg uten permanent løsning
-Hva skal til for å unngå stenging nå, Terje Pedersen?

-Da må all ventilasjon på plass, og være dokumentert godkjent og kontrollert.

-Kan treningssenteret Helsesmio drive videre hvis ventilasjon i de konkrete lokalene kommer på plass?

-Ja, slik vi har forstått det er det snakk om flere ulike ventilasjonsanlegg. Ett av de gjelder treningssenteret, forklarer Pedersen.

Det mangler dokumentasjon på permanente, godkjente ordninger for ventilering i restauranten, kjøkkenet, toalettene tilknyttet konserthallen og i treningssenteret. Før arbeid med disse anleggene kan starte, må det gis igangsettelsestillatelse. Det gis kun på bakgrunn av komplett søknad fra foretak som tilfredsstiller kravene for å kunne erklære ansvarsrett.

Treningssentret Helsesmio varsler om stenging

1. november må Meieriet Kultur AS i Lunde stenge dørene dersom bedriften ikke etterkommer krav fra bygningsmyndighetene. Pålegget om stenging går også utover treningssenteret Helsesmio som har varslet sine medlemmer om saken.

Tekst & foto: Hege Dorholt

I et brev fra teknisk etat til Meieriet Kultur AS går det frem at et permanent ventilasjonsanlegg ikke er etablert innen gitte frister. Det er kun storsalen (konserthallen) som har godkjent ventilasjon dokumentert. Meieriet har i lang tid drevet på midlertidig brukstillatelser.

Helsesmio varsler stengt drift

Treningssenteret Helsemio som er leietaker i «Meieriet» har sendt ut en kunngjøring til alle sine medlemmer. Her varsler de stans i driften fra og med 1. november.

-Dette skyldes et kommunalt vedtak ift. kriterier for bruk av bygget, og gjelder hele Meieriet Kulturhus. Det er nødvendig å påpeke at Helsesmio AS ikke har noen innflytelse eller skyld i dette, men som leietager må vi følge de kommunale vedtak som gjelder for hele bygget.

Vi har kontinuerlig jobbet for å finne løsninger ift. driften ved Helsesmio uten at man har kommet frem til en løsning som er tilfredsstillende ift. de kommunale retningslinjer, heter det i kunngjøringen.

Det har foreløpig ikke lyktes Kanalen å få en kommentar fra Helsesmio. Men de opplyser til sine medlemmer at det jobbes med å finne løsninger på det de anser som en midlertidig situasjon.

Tålmodigheten brukt opp

I august ble Meieriet varslet om at bygningsmyndighetene vurderte å trekke tilbake tidligere gitte midlertidig brukstillatelse dersom krav om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av ventilasjonsanlegg ikke ble imøtekommet innen 30. september. Kommunen mottok ikke tilbakemelding i saken. Firmaet Admar AS som tidligere var tilknyttet virksomheten har sagt ifra seg ansvarsretten.

-Det er gitt anledning til å utføre kontroll av eksisterende anlegg, men vi har ikke fått noen tilbakemeldinger. Nå er tålmodigheten brukt opp med tanke på midlertidige løsninger, sier Terje Pedersen i teknisk etat.

Vil gjøre alt for å løse situasjonen

Eier og driver av Meieriet kultursenter, Ådne Tremyr, mener det må være mulig å komme til enighet med kommunen.

-Vi har vi gjort en avtale med et nytt firma og vil ha ansvarlig søker med kompetanse om ventilasjon på plass om få dager. Vi vil gjøre alt for å løse dette. Det er klart at vi i etterpåklokskapens lys kunne gjort ting annerledes og jeg håper vi nå skal kunne ordne opp, sier han.

-Men tror du en avtale med nytt firma vil være nok til å unngå stenging nå?

-Ja. Jeg er i dialog med kommunen og håper vi kan komme til enighet. Jeg mener at den dokumentasjonen kommunen har fått av oss, viser at anlegget er tilstrekkelig i forhold til bruken, men her er vi ikke enige og vi vil derfor ta en ny runde med prosjekteringsansvarlige nå, for å dokumentere på nytt og eventuelt utbedre hvis det viser seg å være behov for det.

Både Tremyr og kommunen bekrefter at det kommende bluesarrangementet på Meieriet 22. oktober, kan avvikles som normalt.

Flere ventilasjonsanlegg uten permanent løsning

-Hva skal til for å unngå stenging nå, Terje Pedersen?

-Da må all ventilasjon på plass, og være dokumentert godkjent og kontrollert.

-Kan treningssenteret Helsesmio drive videre hvis, kun deres ventilasjon kommer på plass?

-Ja, slik vi har forstått det er det snakk om flere ulike ventilasjonsanlegg. Ett av de gjelder treningssenteret, forklarer Pedersen.

Det mangler dokumentasjon på permanente, godkjente ordninger for ventilering i restauranten, kjøkkenet, toalettene tilknyttet konserthallen og i treningssenteret. Før arbeid med disse anleggene kan starte, må det gis igangsettelsestillatelse. Det gis kun på bakgrunn av komplett søknad fra foretak som tilfredsstiller kravene for å kunne erklære ansvarsrett.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok