Tilbys utvei i Fen skole-saken

En 10 år lang dragkamp kan være over for Fen skole. Opplysningsvesenets fond (OVF) snur og tilbyr kommunen å rive bygget og komme seg ut av den langvarige festekontrakten.


Tor Espen Simonsen

Fen skole ble nedlagt i 2008, og i 2010 gjorde kommunestyret det første av mange vedtak om å selge bygget. Problemet har vært at skolen står på festet tomt, eid av Opplysningsvesenets fond. Fondet forvalter gamle kirkeeiendommer og tidligere prestegårder over hele landet.

Seriøse kjøpere har latt vente på seg på grunn av festeavtalen med en varighet på 99 år. Samtidig har det vist seg dyrt for kommunen å løse ut kontrakten. Det siste tilbudet fra OVF tilsa at fondet krever over to millioner kroner for tomta.

Senest i kommunestyrets møte denne uka tok FrPs Gry Anette Amundsen saken opp på nytt. Her fikk hun flertallet med seg på å sette hardt mot hardt. Hvis ingen kjøpere melder seg før sommeren, må kommunen komme seg ut av kontrakten, var budskapet fra FrP’eren.To alternativer
I en e-post fra OVF sendt til Nome kommune i dag, skisseres to mulige utveier:

1) Nome kommune kjøper den 10 mål store tomta på Fen for 2,036 millioner kroner.

Eller:

2) Bygget rives og tomta tilbakeleveres til OVF.

Kanalen har fått kvalitetssikret at punkt to innebærer at Nome kommune vederlagsfritt kan komme seg ut av festekontrakten.

Kommunen må ta kostnaden med å rive bygget og rydde tomta, men slipper da å betale seg ut. I tillegg unngås fremtidige leieutgifter.

Vedtaket vil stå seg
Fen skole koster per nå skattebetalerne 114 tusen kroner i året, fordelt på 67 tusen kroner i fastavgift, samt strøm og forsikring.

Målt i dagens kroneverdi har den nedlagte skolen tappet felleskassa for 1,15 millioner kroner siden kommunestyret første gang gjorde vedtak om å selge tilbake i 2010.Kommunen har fått frist frem til 10. august med å svare OVF. Det betyr at vedtaket fra tirsdagens politiske møte kan bli stående. Dersom ingen kjøpere melder seg før sommeren går det raskt mot rivning og opphevelse av festekontrakten.For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok