Nå åpnes det for matbutikk her. - Lunde sentrum er et gamlehjem uten tak

Lunde får nye sentrumsgrenser, det har politikerne bestemt. Dermed blir sentrum utvidet helt ned til fylkesvei 359. - Dette er vinn-vinn for alle, sier Lunde boligutvikling AS. 

Innkjøringa: Sentrum av Lunde blir nå strukket helt ned til dette krysset. Det er bra, mener Hans Oddvar Nordskog i Lunde boligutvikling. 

Tor Espen Simonsen

Detaljhandel, altså butikker som retter seg mot vanlige forbrukere, er kun tillatt innenfor det området som er definert som sentrum. Endringen av grensene i Lunde gjør det lovlig å starte matbutikk på «Helsesentertomta».

LES OGSÅ: Nome vgs opplever internasjonal interesse  

I høst har det vært strid om denne saken i forbindelse med at en ny kommuneplan er utarbeidet. Planen legger føringer for de neste ti årene, og inneholder regler for hvilke områder som kan brukes til hva.

Her finnes det blant annet bestemmelser for hvor det er lov å bygge bolig, drive næring, etablere veier eller tillate detaljhandel. Kulturvern er et annet tema det har vært strid om.

Nylig la de folkevalgte siste hånd på verket, og nå er det ingen vei tilbake.


Stor uenighet
Handelsforeningen i Lunde har advart mot å utvide sentrum ned til fylkesvei 359, i frykt for at dagen sentrum blir uthulet.

Advarselen går ut på at en tredje dagligvarebutikk kan slå seg ned på «Helsesentertomta», eller at én av dagens to matbutikker velger å flytte dit.  

I begge tilfellene mener kritikerne at dagens sentrum står i fare for å tømmes for aktivitet.

LES MER: Dette sier FHI om Nome 

Andre har pekt på at sentrum kan bli mindre kompakt og mindre tilgjengelig for turistene som besøker sluseområdet eller som overnatter på Kanalcampingen.


- Sentrum startet her før
FrPs Gry Anette Rekanes Amundsen gikk for utvidelsen og minnet om at sentrum startet ved «Pensjen» bare for få år siden. Hun hadde liten tro på at en utvidelse med «noen få hundre meter» svekker dagens handelsnæring.

AP har tidligere pekt på at det er vanskelig å si nei, dersom en investor ønsker å satse i Lunde. Hovedargumentet fra Senterpartiet handlet om behovet for å «koble» sentrum sammen med riksveg 359, som er definert som én av to hovedfartsårer i Nome (sammen med riksveg 36).

- Sentrum bør ha kontakt med denne veien, sa Anders Hjelseth (SP).

LES OGSÅ: Emilie advarte politikerne - ble ikke hørt 

Høyres Egil Stokken ble stående i mindretall med sitt syn. Han ønsket å lytte til handelsforeningen, og hadde liten tro på stoppeffekten.

- Årsdøgntrafikken viser at det er liten gjennomgangstrafikk mellom Ulefoss og Bø på fylkesveg 359, de aller fleste skal inn til Lunde. Derfor tror jeg ikke på noe vesentlig stoppeffekt ute ved dette krysset, sa Stokken.

Lisa Mikkelsen


- Arrogant å ikke lytte
Lisa Mikkelsen (MDG) har vært den tydeligste kritikeren mot sentrumsutvidelsen, både i utviklingsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

- Vi sier nei til detaljhandel på «Helsesentertomta», men ikke nei til utvikling. Lunde har noe veldig fint, og det er et kompakt sentrum med gåavstand. Handelsnæringen har gitt beskjed om at en utvidelse kan gå utover dagens bedrifter, og ingenting er mer begredelig enn tomme lokaler, sa Mikkelsen som mente det var arrogant å ikke lytte til Lunde handelsforening.

LES OGSÅ: Dette visste du ikke om dine folkevalgte 

MDG fremmet et forslag som åpner for bolig og andre typer næringsbebyggelse på «Helsesentertomta». Men ønsket et forbud mot detaljhandel. MDG fikk med seg flere partier og avhoppere fra AP, men det var ikke nok til gjennomslag. Høyre, MDG og SV, samt Bjørn Henning Orekåsa og John Gramstad fra AP, gikk for å bevare dagens sentrumsgrenser.

SP, FrP og resten av AP fikk flertall for å utvide.

- Nyboligmarkedet i Lunde og på Ulefoss er overvurdert  

Hans Oddvar Nordskog


Hans Oddvar Nordskog i Lunde Boligutvikling AS sier til Kanalen at det ikke foreligger konkrete planer for detaljhandel på «Helsesentertomta» i øyeblikket. Men en realisering av boligprosjektet i området, er avhengig av at det også blir solgt næringstomter.

Tor Espen Simonsen 

- Vi har ikke undersøkt verken det ene eller andre i markedet foreløpig.

Men vi er avhengig av en så universell tomt som mulig for å lykkes, sier Nordskog.

Han mener en kombinasjon av handel og bolig er nødvendig for få økonomi i planene.

- Det er dessverre slik at nyboligmarkedet både i Lunde og på Ulefoss er veldig overvurdert, sier Nordskog.  

LES OGSÅ: Slik blir vaksineprogrammet i Nome 

Leiligheter, boliger og rekker 
- Den delen av tomta som er aktuell for næring og handel, egner seg uansett ikke for bolig på grunn av trafikkstøy. Vi ønsker å gjøre det lettere å svinge av til Lunde, og unngå at folk kjører forbi bygda i 80 kilometer i timen for å handle i nabokommunen, sier Nordskog.

Næringsdelen av «helsesentertomta» utgjør om lag 15 mål.

For resten av området er tanken å utvikle et større boområde bestående av leiligheter, tomannsboliger og eneboliger i rekker.

- Det ligger an til ganske mange boenheter når alt er ferdig, men for å få det til må vi ha muligheten til å kombinere både bolig og næring, mener Nordskog.  


- 30 butikker er borte  
Med kommuneplanen i boks, varsler Lunde boligutvikling AS at en reguleringsplan skal lanseres utpå nyåret. Først da vil publikum få innblikk i detaljene.

Flere har kritisert sentrumsutvidelsen og mener grepet kan skade dagens handelsnæring i bygda. Nordskog, tror effekten blir motsatt.

- Først og fremst får vi flere mennesker i området når boligene kommer. Og dersom vi treffer riktig med satsningen på næringseiendommen, kan dette bli en attraksjon som drar folk til Lunde. Det tror jeg blir en vinn-vinn-situasjon for alle, sier han.  

Sentrum i bygda har vært i tilbakegang over lang tid, og for mye av sentrum brukes allerede til omsorgstjenester og boliger for eldre, mener utbyggeren.

LES OGSÅ: Noen stjeler panten 

Lunde: - Et gamlehjem uten tak
- Nå er jeg 69 år, og jeg har regnet ut at rundt 30 butikker har blitt borte fra Lunde i min tid. Fra å være et sentrum som fungerte, har vi i dag lite igjen. Vi trenger flere folk, og vi trenger et løft. Kanalcampingen har vært veldig bra, og jeg tror «Helsesentertomta» kan gjøre at vi får enda mer ut av turistene, blant annet ved at vi legger bedre til rette for at bobiler kan kjøre inn og parkere her, sier Nordskog.  

- Et annet moment mange glemmer, er at Lunde sentrum har få utvidelsesmuligheter. Kanskje er det litt plass å ta av ved Lundevang, og Sirkustomta har vi allerede hatt en runde på. Lunde fremstår i dag som et gamlehjem uten tak. Det er ikke mer plass til næring, og det mest er brukt til eldre. Lunde boligutvikling AS kan ikke stoppe handelslekkasjen fra Nome, som ligger på rundt 200 millioner i året, men vi kan ta en del av dette, og det vi være gull verdt både for Lunde og Nome, sier Nordskog.


LES MER: Klikk på bildet hvis du vil vite mer om hvordan vaksinasjonen skal foregå i Nome


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok