Nå har vaksinegruppa i Nome bestemt seg

På disse stedene og på disse dagene skal massevaksinasjonen av innbyggerne foregå.

Vaksinegruppa i Nome består av vaksinekoordinator Liv Marit Sannerholt (t.h), smittevernlege Solveig Tangen Nielsen (i midten) og Trine W. Eknes (t.v) som har ansvar for teknisk løsning. I tillegg er Janne G. Ljosåk med i gruppa som leder av helsetjenesten.


Tor Espen Simonsen

Enn så lenge har de første vaksinedosene blitt fordelt til sårbare pasienter på institusjoner og utvalgte deler av helsepersonellet. Blant annet har legene som jobber i legevakt fått vaksine.

LES OGSÅ: Se eiendomsoverdragelser i Nome 


Fortsatt usikre på tempo
Neste gruppe ut er alle eldre over 85 år. Dette er en relativt liten gruppe, siden mange allerede dekkes på Nome sjukeheim eller omsorgsboligene de hører til.

Etter dette følger bolken på over 400 innbyggere i alderen mellom 75 og 84 år.

Vaksineprogrammet vil vare i flere måneder fremover, og det er knyttet usikkerhet til tempoet i leveransene av doser. Foreløpig mottar kommunen kun oversikter for de to nærmeste ukene av gangen. Vi vet at Nome denne uka mottar cirka 40 doser, og at antallet økes i neste uke.


Her skal det foregå
For å organisere vaksineringen av de trinnvis inndelte aldersgruppene skal det etableres to faste vaksinepunkter i Nome.

- Det er avklart to kommunale bygg som vaksinasjonssteder. Dette blir Ribo og kjelleren på Lundetunet, sier Trine W. Eknes.

Kriteriene for valg av sted har vært at lokalet kan benyttes over tid, siden vaksinering kommer til å foregå utover våren, samt at tiltaket ikke skal gå på bekostning av ordinær drift. Vaksinetilgang avgjør om Nome kommune kan starte med vaksinering på begge steder samtidig, eller om en må begynne på ett av stedene.

På grunn av begrenset tilgang på parkering ved RIBO, henstilles det samtidig om bruk av parkeringen ved samfunnshuset, for de som har mulighet.

Blir kontaktet på telefon
Eknes understreker også at smittevernet blir ivaretatt etter gjeldende regler. Den første generelle gruppen som får tilbud om vaksine, er altså hjemmeboende personer over 85 år. Disse får sannsynligvis tilbud første uka i februar (uke fem).

Alle i alderen over 85 år blir kontaktet på telefon, bekrefter Eknes.

Samtidig vil det snart bli opprettet et digitalt bestillingssystem for å få vaksine mot covid- 19 i Nome.

- Ettersom vi foreløpig ikke vet hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid, vil det ikke fungere som en vanlig timebestilling. Dette vil kombineres med SMS-varsling, sier Eknes.

Men det er fortsatt ikke nødvendig å ta kontakt med kommunen eller fastlege for å sette seg på liste nå, understrekes det.

- Informasjon om hvordan dette vil foregå kommer så fort det er klart.


Disse ukedagene er aktuelle
Alle innbyggere i Nome over 65 år er prioritert, og vil få vaksine i rekkefølge etter alder uavhengig av andre risikofaktorer. I første omgang vil vaksinering foregå på dagtid onsdager og torsdager, avhengig av vaksinetilgang. Selve koronavaksinen er gratis for alle innbyggere.

- Det jobbes hardt med å få alle detaljer på plass, og det er mange involverte fra flere områder i kommunen, sier Eknes.


15 vaksinatører er plukket ut fra de ulike helsetjenestene og disse skal rullere på å vaksinere.

- Vi har fått god respons fra frivillige som skal bistå blant annet som vaksineverter og i telefontjeneste. Det setter vi stor pris på, sier Eknes.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok