Overraskende overskudd for Nome kommune i 2020

Til tross for dystre spådommer så sent som i desember, er regnskapet for Nome kommune gjort opp med et positivt driftsresultat på 3,74 millioner kroner.

Rune Engehult


Tor Espen Simonsen

- Først og fremst vil jeg takke alle ansatte i Nome kommune for innsatsen i 2020. Vi så tidlig at 2020 ble et krevende år, og kommunestyret innførte innkjøpsstopp allerede fra juni. Det har også vært restriktiv bruk av innleie. Dette bidrar til at vi ender ut med et positivt resultat i 2020, sier kommunedirektør Rune Engehult.

Lønn, pandemi og mindre forbruk 
Det er også flere ytre faktorer som bidrar til det positive resultatet. Pensjonskostnadene er 6,7 millioner kroner lavere enn budsjettert, noe som skyldes lavt lønnsoppgjør i 2020 og endret tjenestepensjon.

Vi er midt i en pandemi som fører til økte kostnader på noen områder, mens vi ser at kombinasjonen av covid-19 og innkjøpsstopp gjør at vi bruker mindre penger enn budsjettert på andre områder, opplyser kommunen.  

- Vi skal igjennom en kraftig omstilling i 2021 med kutt i over 30 kommunale årsverk. Dette skyldes først og fremst at inntektene våre går ned over tid, blant annet fordi vi stadig blir færre innbyggere i Nome. Det er svært gledelig at vi slipper å dra med oss et underskudd fra 2020, og at vi nå har en liten buffer på fond. Men samtidig vil det vi skal igjennom i 2021 oppleves som tøft for mange. 

Skal bruke pengene 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Til sammen er det investert for 33,2 millioner kroner i 2020, og de største investeringsprosjektene i 2020 har vært opprusting av Lunde bru med 4,7 millioner kroner og nytt idrettsgulv i Ulefosshallen til 2,8 millioner kroner.

Regnskapet er nå sendt til Vestfold og Telemark revisjon IKS, som innen 15. april utarbeider revisjonsberetning. Siden regnskapet ikke er revidert må vi ta forbehold om at resultatet kan endre seg dersom det oppdages feil i regnskapet.

Når tallene er revidert vil kommunestyret få saken til behandling, og da skal bruken av overskuddet også bestemmes. 

Slik forklaret han snuoperasjonen
Mange spør seg kanskje hvordan et overskudd er mulig når det ble varslet risiko for underskudd i millionklassen så sent som desember.

- En veldig stor del av dette er knyttet til pensjonskostnadene, som ble nesten syv millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette er kostnader som er veldig vanskelig å forutsi og vi får ikke den endelige avregning før året er slutt, sier Rune Engehult til Kanalen.

Pensjonskostnadene utgjør over halvparten av det beløpet administrasjonen antydet som mulig underskudd før desember.

- Innkjøpsstopp og pensjonskostnader må vel regnes som engangspenger? Betyr det at den økonomiske situasjonen uansett er like alvorlig i 2021, Engehult?

- Ja, det er viktig å understreke at dette ikke endrer situasjonen for 2021. Vi er helt avhengig av å dra ned aktivitetsnivået for å få kontroll. Men vi slipper å få med oss et underskudd inn i 2021, som ville gjort situasjonen enda mer krevende.For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok