Livsfarlig skolevei


FAU-leder ved Helgen skole- og barnehage, May Brit Hoff, ber om at fartsgrensen forbi skolen på riksvei 36 umiddelbart blir satt ned.

– Hvem tør påta seg ansvaret dersom det inntreffer en alvorlig ulykke, spør hun.

Børre Berg Jacobsen

Enn så lenge har Helgen-samfunnet vært skånet for at det har skjedd alvorlige ulykker hvor skole- eller barnehagebarn har vært involvert.
- Det er i alle fall ikke bilistenes fortjeneste, sier Hoff.
- Vi som arbeider ved skolen, eller barnehagen, setter sikkerheten bokstavelig talt i førersetet på den måten at vi må leie ungene over veien. Det er ikke en gang et fotgjengerfelt, og det er et faktum at svært mange bilister ikke holder fartsgrensen på 60 kilometer per time. Selv om de hadde gjort det, er den etter min, og mange andres mening, alt for høy. Derfor må vi forsøke å få Statens Vegvesen til å se på forholdene og få satt den ned.

Flere tiltak
Der er fartsgrensen som er Hoffs kjepphest, men det finnes flere løsninger for om mulig å få bilistene til respektere at det ligger en skole så tett inn til en sterkt traffikert vei.
- Det kunne vært bygd enten en over- eller undergang fra bussholdeplassen rett overfor skolen, men det koster penger og blir sikkert aldri noe av. En annen ting var å sette opp en fotoboks. Det virker preventivt mange steder, og jeg tror det ville få de kjørende til å holde fartsgrensen. Hyppigere politikontroller hadde kanskje også virket, men det viser seg at når det er kontroll så sprer ryktet seg så fort, at bilistene holder fartsgrensen så lenge den pågår, sier Hoff.

Takker kommunen
Etter at Hoff, i egenskap av å være FAU-leder, skrev et brev til Nome kommune om den trafikale situasjonen, ble det reaksjoner.
- Jeg er svært takknemlig for at kommunen tar problemet på skikkelig alvor, sier Hoff.
- Bare det å få saken på kartet i Oppvekst- og omsorgsutvalget er et stort fremskritt. Mitt håp er at den skal ende i kommunestyret og at fine ord om at noe må gjøres blir omsatt til handling. For egen del håper jeg man kan se på totalsituasjon for hele kommunen når det gjelder farlige skoleveier. Vi er slett ikke alene om å ha slike forhold i Helgen. Situasjonen ved Fen skole er ikke stort bedre, noe den heller ikke er ved Lunde 10-årige skole og ved Svenseid skole- og barnehage.

Trafikken øker
At det har blitt en stor trafikkøkning på riksvei 36 de siste årene er ingen nyhet, men det var svært avgjørende for hvorfor Hoff valgte å sende sitt brev til Nome kommune.
- Det sier seg selv at når det blir flere biler på veien så øker faren for at det skal skje ulykker, sier Hoff.
- Vi mener at det nå virkelig er på tide at noe blir gjort. Det er ikke særlig gøy og, mer eller mindre, måtte gå med hjertet i halsen hele dagen i frykt for at det skal skje en alvorlig ulykke, avslutter FAU-lederen.