Snart kunstgress

 
Den nedsatte komiteen som arbeider for at Ulefoss skal få sin egen kunstgressbane ligger ikke på latsiden. Går alt som talsmann for gruppen, Aslak Fjeld håper, kan finansieringen være i mål innen utgangen av juli.

Allerede i slutten av juni starter dør til dør aksjonen for å samle inn penger.

Børre Berg Jacobsen

- Vi går to meget spennende måneder i møte nå, sier Fjeld, som etter det Kanalen har grunn til å tro har vært i møte med i alle fall en aktuell hovedsponsor. – Det firmaet, eller hvem det enn måtte være som blir hovedsponsor for den nye kunstgressbanen vil få lov til å bestemme navnet på banen, samtidig som hele midtsirkelen blir til deres disposisjon. Da kan man velge om man vil ha sin egen logo, eller annen profilering på det området av banen. Ut over det håper vi å selge inn stadionreklame for 250.000 kroner årlig, som skal dekke de årlige driftsutgiftene. Vi har også søkt Holla og Lunde Sparebank om støtte til prosjektet, noe vi også har gjort overfor Nome kommune.

Dør til dør aksjon
Selv om man har lagt inn søknader om finansiell støtte flere steder, betyr ikke det at USF selv skal gjøre en betydelig innsats for å skaffe midler til veie.
- Vi skal hvert øyeblikk ha et lagledermøte hvor vi skal legge opp en strategi, sier Fjeld. – Den vil gå på at samtlige spellere i USF, hvis mulig, skal gå rundt i eget nabolag med spesialsydde T-skjorter for å samle inn penger til kunstgressbanen. Jeg vil så sterkt jeg kan oppfordre alle til å ta vel i mot ungdommene når de banker på hjemme hos dere. Og husk ingen gave er for liten, og ingen for stor. Jeg håper dette skal utvikle seg til å bli et folkelig engasjement hvor alle bidrar med noe for at vi skal få realisert drømmen om en bane som ikke bare skal benyttes til fotball. Faktisk er planene betydelig videre enn det, men enn så lenge vil jeg ikke si for mye om det.

Har begynt
Allerede nå har folk startet å gi penger til den nye kunstgressbanen.
- Det er helt fantastisk, intet mindre, sier Fjeld. - En giver har faktisk bidratt med 5.000 kroner, mens andre har sagt at de vil gi 1.000 kroner i tre år fremover. Ut over det har vi fått inn flere gaver i form av penger. Fortsetter det slik, tror jeg faktisk det kan være realistisk å tro på byggestart til høsten, men som sagt det står mye arbeid igjen før det kan skje.

Nome kommune
Komiteen som arbeider for kunstgressbanen har søkt Nome kommune om 750.000 kroner til prosjektet.
- Jeg har stor forståelse for at det er lite penger i kommunekassen, men jeg håper virkelig ikke vi får avslag fra den kanten, sier Fjeld. – Gjør de ikke det legger jeg ikke skjul på at jeg blir veldig skuffet. Faktisk er den summen tilsvarende 10 prosent av hva banen vil koste totalt. Det betyr etter mine begreper at de får 90 prosent gratis. Prinsipielt synes jeg faktisk kommunen skulle fullfinansiere dette flotte prosjektet når de vet hvor utrolig mange barn og voksne som benytter seg av det allerede eksisterende anlegget.

Moms
Fjeld har kalkulert banekostnaden til drøye 10 millioner kroner og da er momsen inkludert.
- Det som er flott er at jeg har fått signaler på at vi kan slippe å betale deler, eller faktisk hele momsen. Dersom det skjer vil den nye kunstgressbanen bli betydelig billigere enn de kalkylene jeg hadde satt opp, og intet hadde vært bedre enn det. Jeg må også få lov å si at vi vil få hjelp av Søve Fabrikker AS, som vil sette opp leke- og trimapparater knyttet opp mot den nye banen, og det er jeg selvsagt svært glad for, avslutter en svært optimistisk Aslak Fjeld.