Strøm i fokus

 
I løpet av det som er igjen av skoleåret skal samtlige 9. kasser i Midt-Telemark lære så mye som mulig om strøm. Både hvor farlig den kan være, men også hvor nødvendig den er.

Børre Berg Jacobsen

Det er de to elsikkerhets-ingeniørene, Lise Omsberg og Gunleik Vibeto fra Midt-Telemark Energi som skal stå for opplæringen, som består både av teori og praktiske øvelser. – Hvert år sender Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap ut et direktiv, som vi må følge opp, forteller Vibeto. – Foruten skoleundervisning om strøm ligger det i rammen fra direktoratet også inne boligkontroll, virksomhetskontroll, brannetterforskning og et HMS-opplegg i samarbeid med Arbeidstilsynet. Jeg synes det er flott at elevene på niende trinn nå skal få lære så mye om strøm som mulig. Håpet er at de skal forstå hvor alvorlige konsekvenser det kan føre til om man ikke følger reglene til punkt og prikke, men også hvor avhengig hver og en av oss er av elektrisitet.

Teoridelen
I teoriundervisningen inngår blant annet hvor viktig det er å fokusere på nettopp el-sikkerhet.
- I tillegg skal elevene lære å få informasjon om Midt-Telemark Energi, sier Vibeto.- De får rede på hvor mye strøm vi kjøper opp, om våre to egne kraftverk og at vi har 690 mil luft- og bakkenett. Ut over det kan jeg nevne at elevene får lære grelle eksempler på feilaktig strømbruk, hva som skjer dersom man får strøm i seg og hva man selv har lov å gjøre av elektriske installasjoner i hjemmet. Skadeutbetalinger kommer vi også inn på, likeledes hvordan menneskeliv kan gå tap ved feilaktig bruk. Vi vil nok komme inn på flere områder, men det blir for omfattende å komme inn på i en avisartikkel.

Praksisdelen
Etter at elevene har fått inn teorien, er det klart for å omsette lærdommen til praksis.
- Hver enkelt elev skal lære å koble til et støpsel, sier Vibeto. – I tillegg skal man lage en bryter for å få en lampe til å lyse. Det er alltid stas når de får se at bryteren de selv har ”mikset” virker, slik at lampen lyser. Ut over det lager vi, som lærere, oppgaver hvor vi legger inn feil. Så får elevene lov å være inspektører for å finne feilene vi har gjort, avslutter Vibeto, som kan fortelle at alle elevene ser ut til å storkose seg når de to elsikkerhets-ingeniørene kommer på besøk.