Nytt konsept ved Bandak


Bandak AS, som inngår i Bandak-konsernet, innfører et nytt cellekonsept for avansert og ubemannet maskinering ved fabrikken i Lunde.

Cellen består av et ”Mill-Turn-senter”, et automat-lager og en portal-robot. ” Mill-Turn-senteret er ”state of the art” når det gjelder maskineringsteknologi, og muliggjør komplett bearbeiding av avanserte geometrier ved at senteret utfører både dreie- og freseoperasjoner samtidig som det har to spindler.

Økt effektivitet
Cellekonseptet har høy automatiseringsgrad som gir både økt effektivitet og kapasitet via en betydelig grad av ubemannet kjøring, hvilket er nødvendig for å kompensere det norske kostnadsnivået i forhold til lavkostland.

Befester posisjon
-Innføring av denne type maskineringsteknologi befester vår posisjon som sentral samarbeidspartner på maskinering og systemleveranser til internasjonalt ledende teknologibedrifter med betydelig suksess innen for respektives forretningsområde, dvs. offshore undervannsløsninger og maritime posisjoneringssystemer, uttaler konsernsjef Bjarne Moursund.