Bandak er størst


Etter at BLE Engineering og Bandak-konsernet inngikk en intensjonsavtale hvor Bandak Group erverver 51 prosent av aksjene, kan man slå seg på brystet å kalle seg Midt-Telemarks største industrikonsern.

Børre Berg Jacobsen

Bare i år vil konsernet, som består av, bandak AS, Raufoss Industrial Tools AS, Norsk Verktøy Industri AS og SwePart Verktyg AB omsette for anslagsvis 400 millioner kroner. – Og vi kommer ikke til å gi oss med det, sier Administrerende direktør i Bandak Group, Bjarne Moursund. – Vi har flere spennende mulige oppkjøp på gang, både innen- og utlands, men det kan jeg ikke si noe om på nåværende tidspunkt. – Det som imidlertid er klart at at edriften i Lunde fortsatt skal være lokomotivet i konsernet, det er helt udiskutabelt.

Valgte BLE
Hvorfor Bandak-konsernet valgte å gå inn så sterkt i BLE Engineering hang mye på samarbeidet den foreløpig lille høyteknologibedriften på Kongsberg har et svært godt samarbeid med det amerikanske konsernet FMC, som leverer 40 prosent på verdensmarkedet av undervannsløsninger for oljeindustrien.
- Enn så lenge er det kun ansatt seks personer i BLE, men vi tar sikte på at det skal være minst 10 før året er omme, sier Moursund. – Når det er sagt må jeg legge til at vi fortsatt har stort behov for fagfolk på bedriften i Lunde. Både i produksjonen og i administrasjonen. Vi ønsker nemlig å styrke diverse administrative funksjoner i tiden som kommer.

Større enn Aker Kværner
FMC er større enn Aker Kværner på levering av undervannsløsninger til oljeindustrien.
- Og fordi de kjøper tjenester fra BLE Engineering for å skape en form for enhet de to i mellom, fikk vi muligheten til å kjøpe oss inn med 51 prosent, sier Moursund. Det betyr, kort fortalt, at BLE lager tekniske løsninger for FMC, og vi gjør produksjonsdelen i Lunde. Ideell løsning for alle tre parter. Det er det stor enighet om.

Kjernen
Engeneering kombinert med moderne og omfattende produksjonsapparat er kjernen i den nye satsingen.
- Fleksible og løsningsorienterte organisasjoner, direkte kontroll med prosessene og nødvendig tilgang på spisskompetanse sikrer kvalitet og effektivitet i alle prosjektfaser, er kort og godt helt nødvendig for oss som det konsernet vi er, sier Moursund. – Og med Bandak i ryggen, er vi overhodet ikke engstelige for at vi har sikret oss BLE. Tvert i mot, det blir en berikelse for hele konsernet. Bedriften konstruerer for pøvrig mekaniske subsea-løsninger og produkter for oljeindustrien. At de har sitt kontor i Kongsberg Næringspark er helt perfekt i g med at det gir god kontakt med de teknologiledende bedrifte4ne i bransjen og det internasjonale miljøet.

180 millioner
I fjor hadde Bandak i Lunde en omsetning på 180 millioner kroner, et utmerket resultat i følge Moursund.
- Som sagt er vi lokomotivet i hele konsernet, sier Moursund. – Selvsagt er 180 millioner et glimrende resultat, men jeg håper vi kan gjøre det enda bedre i år, uten at jeg tør spå om fremtiden her og nå. Uansett har bedriften tredoblet sin omsetning på bare noen få år, og det bare må vi være svært tilfredse med, avslutter Moursund, som nok engang sier at man kontinuering jobber for ekspansjon på alle hold.