Tid for befolkningsgrep


Nomes politikere er bekymret for befolkningsutviklingen i kommunen. –Vi er inne i en bakevje, mente leder for Utviklingsutvalget, Ole Moen under torsdagens kommunestyremøte.

Britt Eriksen

Nå ønsker han å få på plass en arbeidsgruppe som kan ta de nødvendige grep i forhold til den negative utviklingen.

Bruke penger
-Jeg tror tiden er inne for å bruke penger på markedsføring av kommunen vår, og arbeidet bør komme i gang så snart som mulig, sa Moen. I samråd med Wenche Hvattum i Nome Næringsutvikling vil han samle alle gode krefter i kommunen for å stake ut en ny kurs.
-Vi ønsker å ha med oss lag og foreninger, organisasjoner og næringsliv. Dette kan vi ikke sitte og se på lengre. Vi håper også at alle som har tanker om dette vil ta kontakt og bidra med positive innspill, oppfordret lederen for Utviklingsutvalget.
Innspillet var en oppfølging til ordfører Jan Thorsens uttrykte bekymring for situasjonen som også kommer fram i Årsmelding for Nome kommune.

Vis begeistring
Representanten Torgeir Hegland (KrF) mente man måtte kunne ta lærdom av Fyresdal som er den av utkantkommunene i Telemark som i flere år har hatt en positiv befolkningsutvikling. Gjennom aktiv markedsføring har de klart å få en stor gruppe nederlendere til å etablere seg i vest-telemarkbygda.
-Vi må undersøke mulighetene, og sørge for å få inn ressurspersoner, sa Hegland og nevnte blant annet boligfelter nær sentrumsområdene og ikke minst utvikling av sentrumsområdene, som viktige faktorer.
-Vi bør også se på nye metoder for å effektivisere behandlingen av sakene i kommunen slik at vi unngår en følelse av oppgitthet. La oss vise begeistring for alle de forslag som kommer inn og som kan bidra til en positiv utvikling for vår fantastiske kommune, var oppfordringen fra Hegland.

Sats på kjente
Tormod Halvorsen (AP) fulgte opp med å henvise til Grenland som har jobbet aktivt for å få utflytta ”grenlendere” til å flytte hjem igjen, og det med hell.
-Sats på de som kjenner stedet fra før, mente Halvorsen.
Temaet om befolkningsutviklingen i Nome skal behandles i Utviklingsutvalget den 6. juni.