-Dette er snik nedleggelse


Leder for utviklingsutvalget i Nome, Ole Moen (AP), er enig med Gry Anette Rekanes(FrP) når hun hevder at flere lensmannskontorer som tidligere har utstedt pass ikke får lov å gjøre det lenger.

Børre Berg Jacobsen

- Jeg vil ikke stille meg bak Rekanes, men på siden, sier Moen.
-  Jeg synes det er flott at FrP setter fokus på denne saken. Det er kort og godt hull i hodet at Telemark kun får 12 biometriske passautomater. Når vi i tillegg vet at en skal legges til Bø, sier det seg selv at verken Nome eller Sauherad får. Nå har vi i de senere årene mistet mange offentlige kontorer av ulik karakter, og jeg frykter alvorlig at lensmannskontoret blir det neste. Det vil igjen bety at folk vil føle seg direkte utrygge når en så viktig etat eventuelt forsvinner. Vi må til de grader kjempe for å få beholde et lensmannskontor i hver kommune, sier Moen.

Bedre før
Moen som selv har en lang karriere bak seg i politiet, er av den klare oppfatning at tilbudet til publikum var betydelig bedre på 70- og 80- tallet, enn hva tilfelle er nå.
- Det var det helt klart. Politiet var mer synlig på den tiden. Alle skal vite at et lensmannskontor er en serviceinstitusjon, men mye faller bort dersom stadig flere tjenester blir sentralisert. Jeg er fullstendig enig med Reknas når hun hevder at mister man kontorfunksjonene, så er det ikke lenge for også politidelen forsvinner. Det er etter min mening helt galt å sentralisere hele Midt-Telemark til Bø, en tendens vi ser har pågått i flere år, sier Moen.

Grenland prioritert

Når Telemark består av 18 kommuner, og fylket som helhet kun får 12 biometriske passautomater, lurer Moen i likhet med Rekanes på hvor Stortings-representantene var da tildelingen bli gjort.
- Når vi vet at seks av disse automatene skal være i Grenland, blir det nærmest en parodi, sier Moen. I tillegg til at Bø altså får en, er det helt klart at Notodden, Rjukan og Kragerø vil få. At det også vil bli en, kanskje to i Vest-Telemark synes klart. Og i så fall er den tildelte kvote brukt opp. Da vet vi alle hva det betyr. Null til Nome og null til Sauherad. Da må altså mennesker fra de to kommunene til Bø for å få pass, noe jeg bare tror er en spe begynnelse på noe som kan bli betydelig mer skummelt, avslutter Moen, som roser Rekanes for å satt fokus på denne saken