Behold ankerfestet litt til

Vi følger med stor interesse basketaket som utspiller seg om turisttrafikken på Telemarkskanalen. Skjønt i første omgang blir kampen det å skaffe penger til drift av skuta. Noen skute er det selvfølgelig heller ikke, men en god, gammel kanalbåt, M/S Victoria, som står i begivenhetens sentrum.

Styreleder i Skien Dalen Skipsselskap AS, Per Espeli, har brått og brutalt sagt takk for seg, noe vi antar er et betydelig tap for selskapet. Han innehar mer kunnskap og kompetanse om Telemarkskanalen og aktiviteten rundt den, enn de fleste. Det valget han har tatt er likevel ikke så vanskelig å forstå, sett i lys av at han for tre år siden overtok et havari av et selskap, med økonomisk rot og gjeld helt opp til rekka. Han fikk mandatet å rydde opp, noe vi har forstått var svært krevende. Men det må man kunne si at de har klart, styret og den nye ledelsen som overtok. At ikke Espeli nå da er villig til å ta sjansen på en ny grunnstøting med selskapet er rett og rimelig.

Fylkeskommunen ønsker at kanalbåtene M/S Victoria og den nå Dalen Hotel-eide M/S Henrik Ibsen, skal ha daglige avganger mellom Skien og Dalen, med unntak av mandager. Denne sommeren har Victoria kun hatt to ukentlige turer på strekningen. I følge styreformann Espeli er det ikke grunnlag for noe mer nå, uten å spytte inn nye midler. Dermed dro det resterende styret ute på tiggerferd hos eierkommunene, men har så langt vendt tomhendte tilbake. Tidspunktet kunne neppe blitt dårligere, midt i den travleste budsjetthøsten hvor det stormer nok som det gjør, og politikerne speider mer etter livbøyer enn de drømmer om sommerlig båtliv.

Denne sommeren gav likevel grunn til en viss optimisme for turismen på kanalen, ikke minst takket være flere gode tilbud underveis, og en Ibsen i ny vår. Men det er dessverre langt igjen før Telemarkskanalen vil bli en magnet av de helt store. Vi har tro på at det er klokt å jobbe målrettet videre i samme leia, øke aktiviteten langs med kanalen, la det skje noe spennende om bord. Noe romantisk? Og la det få ankerfeste før man begir seg ut på dypere vann…

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok