Nye midler til næringslivet i Nome

Nome er tildelt 1,4 millioner kroner i ekstra næringsfondsmidler fra staten. Pengene skal fordeles av MTNU til lokale bedrifter for å stimulere til aktivitet i kjølvannet av pandemien.

Bent Gurholt (MTNU)


Tor Espen Simonsen

Ordningen ble vedtatt av Stortinget denne sommeren. MTNU skal også fordele de 1,6 millionene som er tildelt Bø/Sauherad.

LES OGSÅ: Nytt tilfelle av korona i Nome

Mer sysselsetting
I denne omgang er det imidlertid ikke snakk om kompensasjonsmidler, men økonomisk støtte til nye tiltak. Søknadene må derfor sendes før prosjektene settes i gang, opplyser MTNU.

- Søknader om tilskudd til prosjekter som fører til flere arbeidsplasser og verdiskaping basert på lokale utfordringer og behov skal prioriteres, heter det.

Ved behandling av søknaden skal det også vurderes om tiltaket antas å motvirke negative virkninger av Covid-19, og om prosjektet kan settes i gang raskt.

Vanlige EØS-regler gjelder for ordningen, noe som innebærer at midlene ikke kan gå til å dekke driftskostnader, eller til foretak i vanskeligheter.

Må stille med halvparten selv
- Tilskuddet gis i all hovedsak som «bagatellmessig støtte» og det vil si at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 tusen euro i løpet av en treårsperiode, opplyser MTNU.

Samlet tilskudd skal som hovedregel heller ikke overstige 50 prosent av søknadens kapitalbehov. Det vil si at hvis man har prosjektkostnader på 200 tusen kroner, kan maksimalt tilskudd være på 100 tusen kroner. Det kan søkes fortløpende til det er tomt for midler.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok