I dag tar den nye rektoren imot elevene

I dag skal elevene i grunnskolen tilbake til klasserommene, og i Lunde tas elevene imot av nyansatt rektor.

Renate Mentzoni Aaraas


Hege Dorholt 

Skolestarten blir, som avslutningen før sommerferien, preget av koronasituasjonen.

Før ferien innførte myndighetene den såkalte trafikklysmodellen for skolene. Smittesituasjonen i dag tilsvarer gult lys i denne modellen. Da gjelder de samme retningslinjene som før sommeren.

Ny rektor i Lunde
For nyansatt rektor ved Lunde 10-årige skole, Renate Mentzoni Aaraas, blir det en spesiell start i rollen som rektor.

– Det er klart at sånn som situasjonen er nå, så tar korona mye fokus. Det er en utfordrende tid og mye å sette seg inn i med tanke på smittevern. For oss blir det viktig å kunne møte alle spørsmål og drøfte med kommuneoverlegen når det behov for det. Alle skal føle seg trygge på at det er sikkert å komme tilbake til skolen. Heldigvis har jeg to dyktige inspektører og SFO-leder, samt de andre ansatte som jeg kan lene meg på. Vi har et godt team, sier hun.Sist uke brukte personalet på å forberede seg til å ta imot elevene. Skolen følger smittesituasjonen og råd fra myndighetene nøye, og forbereder seg på en eventuell endring til rødt, eller aller helst grønt nivå.

Får ikke følge barna inn
– Høsten er tradisjonelt en tid for forkjølelse og sykdomsutbrudd. Kan man risikere tomme klasserom?

– Er man syk skal man holde seg hjemme. Så må vi bare ta de situasjonene som eventuelt kommer. Alle har krav på undervisning, og hvis noen må være hjemme over tid skal vi legge til rette for et undervisningsopplegg for de det gjelder. Skolen fikk god erfaring med det under nedstengingen i vår, så det skal vi takle, sier Aaraas.

Situasjonen gjør at skolen velger en litt annerledes skolestart i dag.

– Alle elever starter på mandag, men til ulike tider. 2. til 10. trinn skal møte utenfor sitt klasserom, så kommer jeg rundt å hilser. 1. klasse kommer litt senere og skal hilse på lærerne sine. Så tar jeg et foreldremøte og de foresatte får møte barna sine ute etterpå, slik at vi unngår trengsel inne i klasserommet. Det er bedre å starte litt stramt, så håper vi å komme tilbake til mer normal etter hvert. Vi gleder oss veldig til elevene kommer tilbake til skolen. Det er viktig både for det faglige, det sosiale og emosjonelt.

God kontroll
Også på Holla 10-årige skole blir det en litt annerledes start.

– Jeg kan jo ikke håndhilse på førsteklassingene i år. Men vi skal samles i skolegården å si god morgen og selvsagt flagger vi for elevene, sier rektor Anne Lindgren.

Skolen planlegger at alle klassene starter ute. Også her har de ulike trinnene oppmøte på ulike tidspunkt.

– Men vi skal unngå trengsel og store forsamlinger. Vi må selvsagt ha fokus på retningslinjer rundt smittevern, og for både elever og ansatte må rutinene repeteres etter en lang ferie. Nå gleder vi oss til å få elevene tilbake. Barnehagene og SFO har allerede vært åpne en stund og oppvekstsjefen kan fortelle at dette har gått fint.

– Tilbakemeldingene er gode og vi har ikke fått varsel om store utfordringer i forbindelse med oppstarten etter ferien, sier Tone Amundsen. Nå er hun i tett dialog med skolene i forbindelse med oppstarten og følger samtidig utviklingen i samfunnet for øvrig.

– Vi kommer til å sende ut et infoskriv til foresatte før oppstart, og her vil også kommuneoverlegen komme med informasjon med tanke på sykdom. Vi prøver aktivt å følge samme prosedyrer som helsesektoren, og kartlegger om ansatte har vært i utlandet og om det er behov for testing av personell. Jeg føler meg rolig og mener vi har god kontroll på situasjonen, sier oppvekstsjefen.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok