Nye anbefalinger om smittevern: Dette skjer i Nome

Helsemyndighetene er bekymret for stigende smittetall i svært mange kommuner rundt om i Norge. Det snakkes om en tredje smittebølge. Også i Nome har pilene pekt i gal retning de siste ukene. Nå strammes det inn. 


Tor Espen Simonsen 

NB: Kanalen oppdaterer denne artikkelen hvis det kommer ny informasjon. 

OPPDATERING MANDAG MORGEN: 
- Nome videregående skole går til rødt nivå. Les mer her. 
- Rektor Marit Hoven opplyste til Kanalen søndag kveld at skolen fortsetter på gult nivå. Mandag er vurderingen endret, og også denne skolen går til rødt nivå. 

OPPDATERING klokken 22.20: 

- Nome følger alle de nasjonale rådene. Les mer her. 
- Blant annet blir alle kultur- og idrettsanlegg stengt. Nome kino stenger også. 

OPPDATERING klokken 21.05: 
- Ungdomsskolene i Nome går til rødt nivå, bekrefter ordfører Bjørg Tveito Lundefaret. 
- Skolene har som kjent planleggingsdag i morgen. 
- Foresatte vil bli direkte informert om hva som i praksis skal skje 

LES OGSÅ: U-skolene i Nome går til rødt nivå 

OPPDATERING: 

- Beredskapsledelsen i Nome har møte søndag kveld klokken 20.00, der det blant annet blir tatt stilling til innføring av rødt nivå i ungdomsskolen.
- Merk at skolene ikke starter opp før tirsdag 5. januar. Mandagen er allerede satt av til planlegging for de ansatte. 
- USF melder i kveld at klubben avlyser alle aktiviteter innendørs. Det gjøres en løpende vurdering av hva som skjer med aktivitetene utendørs.
- IL Skades hovedforening melder det samme, også her blir all aktivitet inne avlyst frem til 18. januar.   

Les hva rødt nivå vil si nedenfor. 


- Sett det sosiale livet på vent
- Overvåkingen tyder på at smitten har økt i julen, sa Erna Solberg på regjeringens pressekonferanse i søndag. 

Bakteppe for de nye innstrammingene er økte smittetall i jula, og en ny variant av kornaviruset fra England. Denne varianten av viruset, som kan være mer smittsom, er også registrert i Norge. FHI har i løpet av helgen meldt om 11 nye tilfeller. 

Solberg sa på søndagens pressekonferanse at folk ikke bør ha besøk hjemme, eller dra på besøk. Barn kan imidlertid ha besøk av andre barn som er i samme kohort.

Folk anbefales med andre ord å sette sitt sosial liv på vent de neste to ukene. 

- Vent 14 dager med private besøk, sier Solberg. 

Alle tiltak og anbefalinger som ble presentert søndag kveld, skal i utgangpunktet vare frem til 18. januar. 

Stigende smitte i Nome 
Også i Nome går utviklingen i gal retning. Lørdag ble fire nye smittetilfeller meldt inn.

11 personer har testet positivt for covid-19 i Nome de siste to ukene. 

Du kan lese mer om den lokale situasjonen her. 

Nye regler for hele Norge

- Vi strammer inn over hele landet, sier Solberg. Det betyr at det innføres nye regler som gjelder for alle kommuner:

- Det blir nå forbudt å skjenke alkohol, og det kan kun være fem personer samlet i privat regi utenfor hjemmet.

Dette er regler som kommer i forskrift, og som dermed er påbud.

Her er detaljene i de nye forskriftene: 

Det innføres nå en regel som sier at maksimalt fem personer kan delta på private sammenkomster utenfor eget hjem. Dette gjelder eksempelvis feiring av bursdager i leid lokale.

De som er flere enn fem i samme husstand, kan møtes.

Maksimalt 10 personer kan delta på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier og så videre. Men det er fortsatt lov å samle 200 personer hvor det er fastmonterte seter, som i kinosaler.

For begravelser gjelder egne retningslinjer , her kan fortsatt 50 personer samles, selv når det ikke er fastmonterte seter.

Slik er de nye anbefalingene 
I tillegg til påbudene lanseres en rekke anbefalinger som gjelder til 18. januar. Blant annet anbefales det at alle ungdomsskoler og videregående skoler går over til rødt nivå.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, kulturarrangementer, idrettsaktiviteter og livssynssamlinger som foregår innendørs, skal utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også aktiviteter innendørs med barn og unge som går på tvers av de kohortene som er i skoleklasserklasser. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, heter det.

For skolene gjelder nye anbefalinger om at videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.  

Dette betyr rødt nivå i ungdomsskolen og videregående skole 
Innstrammingen vil ikke si digital hjemmeundervisning, slik situasjonen var i mars.  

Ifølge utdanningsdirektoratet vil rødt nivå si:
- Ingen syke skal møte på skolen
- God hygiene
- Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
- Dele elever inn i mindre kohorter
- Kohortene bør ha faste klasserom
- Ansatte bør komme til klasserommet
- Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
- Unngå trengsel og store samlinger
- Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
- Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Selv om regelverket ikke innebærer digital hjemmeskole slik vi så vinteren 2020, kan digital undervisning bli delvis innført for å få kabalen til å gå opp. Blant annet fordi smitteverket krever en annen bruk av de fysiske skolelokalene. Det er særlig for videregående skole at digitale alternativer er aktuelt. 

Dersom smittetrykket i Nome øker, kan det også bli innført rødt nivå i barneskolen og i barnehager.

En annen viktig anbefalinger gjelder folks sosial liv.

- Ikke ha besøk hjemme, heter det, men vent 14 dager før du har besøk eller besøker andre.

Andre anbefalinger er: 
- Unngå reiser som ikke er nødvendige i inn- og utland. Det blir tillatt å dra på hytta sammen med husstanden.
- Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha dette.
- Kjøpesenter og butikker bør ha adgangskontroll og avgrense hvor mange som kan komme inn i lokalet. Målet er at det skal være mulig å opprettholde sosial avstand.
- Alle organiserte fritidsaktiviteter utsettes til etter 18. januar. 


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok